GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.22.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Rumburk]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Třípatrový činžovní dům o 6 bytech (z toho 2 jsou půdní vestavby bez vlastního sociálního zařízení)

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází cca 10 minut chůze od náměstí.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v bezprostředním sousedství.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Solidní
Stav domu je dobrý, částečně jsou zničené vnitřní prostory. Nejsou zde prováděny opravy.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Ve 4 bytech jsou bojlery, ve 2 půdních bytech je pouze studená voda.
Ve 2 půdních bytech není koupelna (mají společné suché WC v mezipatře na chodbě).

Vlastník nemovitosti

Obec
Dům je ve vlastnictví města. Podle obyvatel se město pokouší dům prodat do soukromého vlastnictví.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Rodiny zde žily již před rokem 1989.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

5 741

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50
(Některé rodiny jsou částečně smíšené.)

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

57 %

Od 16 do 60 let

43 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

20,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu, obchodováním se starým nábytkem a spotřebiči.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna (kapacita: 610 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužek vaření, volejbal, fotbal a jiné sportovní hry a jednorázové akce).
Zajišťují doučování.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Jsou zapojeni do komunitního plánu sociálních služeb pro Šluknovský výběžek.
Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity. Nemají ani vypsané grantové schéma, pouze poskytují prostory Dětskému centru Klokánek (za symbolickou cenu), poskytují příspěvky na nářadí chráněné dílně U Markétky (při agentuře Pondělí).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají (ani s jinými typy grantů).

Nestátní neziskové organizace

Agentura Pondělí, o. s.
T. G. Masaryka 575

Aktivity a projekty:
Soustředí se na vyhledávání práce pro špatně zaměstnatelné (lidé s mentálním i zdravotním postižením, sociálně znevýhodněné). Klienty mají z oblasti celého Šluknovského výběžku. Poskytují služby, jako je podporované zaměstnání, poradenství (odborné rady, osobní asistence při jednání na úřadech, poradenství pro zaměstnavatele), individuální praxi (možnost praxe s asistencí pro studenty posledních ročníků speciálních, zvláštních a praktických škol).
Projekt realizují od roku 2001. Dosud zprostředkovali práci 12 Romům, většinou s kombinovaným postižením (sociální znevýhodnění i ZPS, mentální postižení).
Zastřešují projekt Komunitního centra v Krásné Lípě.
V Rumburku provozují denní centrum (pracovní a sociální rehabilitace).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL a globálním grantem.
Phare

Teen Challenge, o. s.
Císařský 59

Aktivity a projekty:
Zabývají se primární prevencí, na školách pořádají semináře týkající se drogové závislosti, šikany, rasismu a násilí.
Poskytují poradenství, které se týká především drogové závislosti, ale i závislosti ve vztazích.
Od roku 2003 provozují Dětské centrum Klokan, v jehož rámci nabízejí volnočasové aktivity. Celý týden probíhají programy zaměřené na různé skupiny dětí a mládeže (od nejmladších po šestadvacetileté). Romové se moc neúčastní, dojíždí spíše do charity v Rumburku.
Funguje zde keramická dílna.
Pořádají terénní programy, „Prázdniny s Klokanem“ (nabízí možnost volnočasových aktivit o prázdninách). Aktivit, které probíhají venku se účastní velké množství romských dětí.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Ústecký kraj
Město (poskytuje prostory dětskému centru)
Euronissa
Pomozte dětem
Vlastní zdroje

Farní Charita Rumburk
Sukova 1055, Rumburk

Aktivity a projekty:
Provozují Poradnu pro ohroženou mládež „Žijeme spolu“ – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 4 – 18 let, v jehož rámci organizují volnočasové aktivity (k dispozici je klubovna, hudební zkušebna, taneční kroužek, truhlářská a keramická dílna).
Dále organizují diskotéky, letní tábor, víkendové a vzdělávací akce.
Funguje zde dále dětské denní centrum „Jozífek“, což je školička pro předškolní děti.
Zajišťují terénní sociální práci v rodinách. K dispozici je asistenční služba pro rodiny s dětmi (2 pracovnice spolupracující se sociálním odborem).
Provozují občanskou poradnu (jsou poskytovány anonymní a bezplatné konzultace na principu občan radí občanovi).
Realizují program „Aktivní 50“ ve spolupráci s Charitním sdružením Děčín a Úřadem práce Rumburk (rekvalifikační kursy, pomoc při vyhledávání zaměstnání pro nezaměstnané nad 50 let).
Realizují projekt pro seniory „Pryč se samotou“. Zapojují do něj dobrovolníky.
Financování:
MPSV
MVČR (program prevence kriminality)
Úřad vlády
Ústecký kraj
Město Jiříkov
Úřad práce Děčín
NROS
OSF
Nadace Pomozte dětem
Pozvedněte slabé
Tříkrálové sbírky

Jiný subjekt

Úřad práce Rumburk

Aktivity a projekty:
Realizují program „Návrat“ pro dlouhodobě nezaměstnané a sociálně znevýhodněné občany. Na VPP zaměstnáno 1/3 Romů (celkem 350 míst).
Podporují činnost Poradny pro ohroženou mládež Farní charity Rumburk.
Jsou partnery Charitního sdružení Děčín a Farní Charity Rumburk v programu „Aktivní 50“. V jeho rámci je poskytováno skupinového poradenství dlouhodobě nezaměstnaným nad 50 let. .
Jsou partnery MÚ Krásná Lípa a Agentury Pondělí v projektu „Komunitní centrum České Švýcarsko“.
Pořádají dlouhodobé rekvalifikace, kterých se účastní 43 osob.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL.
APZ (VPP)