GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.13.1 Havlíčkův Brod

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva domy s 16 byty pro neplatiče a sociálně slabé
Většina bytů o velikosti 1+kk

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostředním sousedství (v sousedním domě).
Většina základních služeb je dostupná do 15 minut chůze od objektů.

Stav domu/ů

Solidní
Uvnitř domů se místy nachází plísně a padající omítka.
Dům je podmáčený v důsledku poškozeného odpadního potrubí.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V některých domech se topí pevnými palivy, v některých přímotopy.
Do domů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Problémy s placením nájmu a energií jsou obvykle podchyceny v zárodku. Je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
V této lokalitě získaly byty neplatiči nájemného či „problémové“ rodiny. V jednom případě též romská rodina záměrně vyměnila lepší byt mimo lokalitu za byt v lokalitě z důvodu finančního profitu.
Jedna rodina v minulosti získala městský byt mimo lokalitu.
V současné době není jisté, jestli nedojde k demolici objektu v souvislosti s realizací rozsáhlé stavby v blízkosti lokality.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

24 296

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

75 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

55 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

4 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Valná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Ve městě působí jedna aktivní romská firma, která občas najímá obyvatele lokality na výkopové a drobné stavební práce. Jedna osoba je zaměstnána technickými službami.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže, lichva, prostituce a prodej drog.
Významně je zastoupena narkomanie (objevuje se především toluen, marihuana, výjimečně i tvrdé drogy). Významně je též zastoupeno gamblerství. Výjimečně pak alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

11 – 20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola a individualizované učební plány
Celkový počet žáků: 50

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity (kroužky) – romské děti je využívají nahodile a nepravidelně.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: cca 500
Pilotní škola MŠMT (ověřování vzdělávacího programu „Škola dílnou lidskosti“)

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Volnočasové aktivity

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. V minulosti čerpali nikoliv však na projekt se zaměřením na sociálně vyloučené.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 759

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni.
Škola je realizátorem projektu zaměřeného na vzdělávání dospělých.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní koncepce integrace

V roce 2005 byl schválen komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ne (počítá se s jejím zřízením do budoucna)

Aktivity a projekty

Je realizován projekt „Město bez bariér“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Nestátní neziskové organizace

RomArt
Na Spravedlnosti 3214

Aktivity a projekty:
Volnočasové aktivity a kulturní akce
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Dotace od města.
Sponzoring ze strany romských firem

Fokus Vysočina
Rozkošská 2331

Aktivity a projekty:
agentura podporovaného zaměstnávání
Financování:
Mají praktické zkušenosti s ESF, financují z něj své aktivity.

Centrum volného času a prevence kriminality Ponorka
Nuselská 3240

Aktivity a projekty:
Nízkoprahové centrum (určeno pro děti a mládež od 6 do 26 let; dříve navštěvováno Romy, v současnosti spíše výjimečně)
Jednorázové akce
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Fond Vysočina

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.