GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.9.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dům s 24 jednopokojovými byty pro neplatiče

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Dům je ze dvou stran obklopen budovami podnikatelských subjektů.
Sociálně nevyloučení bydlí cca 80 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu 10 – 35 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Místy se vyskytují plísně.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se elektrickými přímotopy.
Některé rodiny mají z důvodu neplatičství odpojenu elektřinu. Někteří se napojují „načerno“.
Do domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Dům spravuje realitní firma.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (zpravidla na rok). V případě řádného placení jsou prodlužovány.
V případě neplatičství je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Objekt byl postaven v letech 1997 – 98. Původně měl sloužit jako malometrážní byty pro matky s dětmi. O byty byl ale malý zájem.
Postupně se z domu stává lokalita pro neplatiče nájemného.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

21 203

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

60 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

19,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Mnozí pracují „načerno“ (někteří i dlouhodobě). Jsou najímáni malými i velkými firmami z regionu.
Někteří jezdí pracovat do Německa či do Holandska (většinou na několik měsíců). Práci tam zajišťují příbuzní, kteří odešli již dříve.
Někteří si přivydělávají sběrem železa a ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže a lichva. Vyskytuje se problém alkoholismu a ojediněle narkomanie.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 442

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 370

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Nabízejí řadu volnočasových aktivit (celkem 28 kroužků)
Zajišťují doučování.
Realizují projekt „Otevřená škola“.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Chomutov)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.
Připravují projekt rekonstrukce ubytovny na objekt pro sociálně slabé občany a občany v tísni.
Do roku 2004 zde působil 1 terénní sociální pracovník (činnost byla z jedné poloviny financována společností Člověk v tísni).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Cesta naděje
Chomutov

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub pro děti, který nabízí volnočasové aktivity (kroužky, víkendové akce, výlety).
Podávali projekt zaměřený na rekvalifikace lidí se základním vzděláním.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu.
MPSV
MŠMT
Ústecký kraj
Město Jirkov

Volnočasové centrum o. s.
3. ZŠ Nerudova 1151

Aktivity a projekty:
Sdružení, které zaštiťuje další menší občanská sdružení a iniciativy. Spolupracují s o. s. Občané Nových Ervěnic.
Financování:
Informace nezjištěna

O. s. Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“, jehož cílem je podpora vzdělávání romské komunity – jednak podpora studia Romů na VŠ, jednak podpora vzdělávání romských žen.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.