GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.10.4 Lokalita D

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita D

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik domů ve dvou ulicích:
V první ulici jsou 3 bytové domy (každý po 8 bytech velikosti 1+1).
Ve druhé ulici se nachází 7 dvoupodlažních bytových domů (každý po 4 bytech velikosti 3+1).
Součástí lokality jsou dále 2 dřevěné domky a dva obytné domy stojící nedaleko za říčkou.
Převážně byty 2. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Jedná se o bývalou industriální zónu. Jejími ruinami je lokalita ze tří stran obklopena. Kolem domů jsou náletové dřeviny a černá skládka stavebního odpadu. Mezi první a druhou ulicí se rozprostírá louka.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí v centru města nebo v okolních městských částech.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut jízdy autobusem. Některé služby jsou k dispozici přímo v lokalitě.

Stav domu/ů

Špatný
Technický stav jednotlivých objektů se liší. Přestože některé byty jsou poměrně suché, v některých domech jsou potíže s prosakováním žump do sklepních prostor.
V některých bytech se objevují plísně. Omítka je popraskaná.
Vchodové dveře nejdou zavřít či úplně chybí.
V důsledku krádeže chyběla v roce 2004 střecha jednoho domu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Teplá voda není k dispozici. Je zajišťována individuálně, nejčastěji boilery pořízenými na vlastní náklady.
Byly zaznamenány opakované případy nelegálního odběru elektřiny.

Vlastník nemovitosti

Obec
Domy jsou nabídnuty obyvatelům k odkoupení, avšak ze strany obyvatel téměř není o odkup zájem.
Většina nájemníků má smlouvu na dobu neurčitou.
Značná část obyvatel byla či je dlužníky na nájemném. V současnosti již dluhy nenarůstají, byl zaveden institut zvláštního příjemce.
Jedná se o odprodeji objektů soukromému majiteli. Dohoda zatím neproběhla.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Původně šlo o čtvrť pro úředníky zaměstnané v důlní společnosti.
Příchod Romů do oblasti započal roku 1984. Od roku 1992 žijí v lokalitě téměř výhradně Romové.
Lokalita je stabilní, nedochází zde k výraznější migraci směrem dovnitř ani ven.
Původně žilo v lokalitě dost neromských rodin. Postupem času se však tyto rodiny odstěhovaly a místo nich byly do lokalit přestěhovány nebo se přestěhovaly romské rodiny z jiných částí Ostravy.
Sociální mobilita byla zaznamenána pouze ve výjimečných případech, kdy se podařilo rodinám získat bydlení mimo lokalitu.
Některé rodiny jezdí do zahraničí za prací.
V lokalitě zaznamenány snahy zástupců městské části řešit existující problémy. Pravdou je, že lokalita je považována za méně problémovou ve srovnání s ostatními ostravskými lokalitami.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

311 402

Odhad počtu romských obyvatel lokality

201 – 250

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

39 %

Od 16 do 60 let

52 %

Nad 61 let

9 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

80 %

Střední bez maturity

19 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

93 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří jsou trvale zaměstnáni. Někteří pracují příležitostně „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu či slitin (hledání na nedaleké haldě).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jsou zde významně zastoupeny lichva a krádeže.
Organizování prostituce, gamblerství, alkoholismus a prodej drog se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

11 – 20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 175

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %
Nárůst počtu dětí ve škole zaznamenán zhruba od poloviny 90. let v souvislosti s bytovou politikou OKD.

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 2 asistenti pedagoga.
V rámci školy funguje školní klub, který je otevřen vždy odpoledne od pondělí do pátku. V rámci klubu mohou děti navštěvovat asi 8 kroužků (angličtina, keramika, tanec, sport aj.).
Asistenti zajišťují doučování žáků v odpoledních hodinách.
V současné době připravují dvouletý projekt zaměřený na volnočasové aktivity a zvýšení PC gramotnosti pro děti a dospělé (finanční zdroje – Magistrát města Ostravy).
V roce 2005 ukončili projekt „Jak se učit s dětmi“ (ve spolupráci se Step by step)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna (kapacita 350 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORBČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
V komunitním plánování je zakotveno řešení romské problematiky (oddíl Romské etnikum), podporované bydlení, zvýšení vzdělanosti, podpora TSP, podpora NNO.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Při magistrátu působí 1 TSP.
Některé městské části mají vlastní TSP.
Ve velkém měřítku využívají institut zvláštního příjemce.
Uplatňovány jsou cílené dávky (např. na stravu ve škole apod.).
Řešení problematiky komplikuje rozdělení pravomocí (ne vždy jednoznačné) mezi městské části a Magistrát města Ostravy a ne vždy optimální komunikace a vzájemná spolupráce.
Realizují projekty „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“ a „Komunitní plánování sociálních služeb na území Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel“ (SROP).
Ve spolupráci s holandskými partnery realizují tříletý projekt zaměřený na vzdělávání, práci s PC. Projekt je realizován v jednotlivých lokalitách v celém městě. Specifika o jednotlivých aktivitách neuvedena.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Relevantní pracovníci magistrátu mají i praktické zkušenosti s přípravou konkrétních projektů.
Toto už není případ zástupců některých městských částí.

Nestátní neziskové organizace

Vzájemné soužití
30. dubna 1

Aktivity a projekty:
Zajišťují TSP (lokality A, D, E, J).
Provozují komunitní centrum (lokality D, E, J)
Nabízejí poradenství, volnočasové aktivity, vzdělávání, předškolní vzdělávání a rekvalifikace, pravidelné schůzky s obyvateli/zástupci samosprávy.
Realizují projekt „Klíč ke změně“ – přímé poskytování služeb v lokalitách obydlených sociálně vyloučenými. Projekt se snaží komplexně obsáhnout nabídku vzájemně propojených služeb a aktivit (poradenství, TSP, romská policejní asistence atd.)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s přípravou projektů např. v rámci OP RLZ.
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Magistrát města Ostravy
Nadační zdroje atd.

Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Terne čhave – Mladí lidé“, který je zaměřený na vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže. Cílem projektu je vybudování funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních služeb v kraji určených především uživatelům ohroženým sociální exkluzí v důsledku života v prostorově segregovaných lokalitách.
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“ zaměřený na podporu vzdělávání romské komunity (Romové na VŠ, vzdělávání romských žen). Jde primárně o přípravné kurzy pro romské středoškoláky na přijímací řízení na VŠ, PC a AJ pro romské ženy, kurzy pro začínající podnikatelky.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají např. s OP RLZ.

Charita – Vesnička soužití
Betonářská 790, Muglinov

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum (návaznost na lokalitu E a J)
Nabízejí volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé, vzdělávání a přípravu na školu.
Zajišťují rekvalifikace.
Realizují preventivní programy pro děti a mládež.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají dostatek zkušeností ohledně přípravy projektů.
MPSV
MV ČR
MMR
Magistrát města Ostrava
Phare
Různé nadační zdroje
Vlastní zdroje
Sponzoři atd.

Společně – Jekhetane
Palackého 49

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové centrum v lokalitě H,
denní centrum,
občanskou poradnu,
Zajišťují TSP.
Organizují vzdělávací programy.
Realizují projekt „Co se v mládí naučíš, k profesi ti nestačí“ (působnost v oblasti lokalit A a H; globální grant)
Provozují Komunitní centrum pro děti, mládež i dospělé Čercheň (lokalita A)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s přípravou žádostí o prostředky z ESF.
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Moravskoslezský kraj
Magistrát města Ostrava
Phare
atd.

Společenství Romů na Moravě
Ostrčilova 4 (kancelář)
Dobrovského 6 (komunitní centrum)

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum (v rámci lokality A).
Nabízejí volnočasové aktivity (ruční práce, výtvarný a modelovací kroužek, hudební kroužek, kroužek vaření, sportovní kroužek – kopaná, míčové hry) a vzdělávání (doučování každý den dle potřeby dětí).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají dostatek praktických zkušeností. V současnosti v rámci brněnské centrály chystají projekt do OP RLZ.
MPSV
atd.

Armáda spásy
Božkova 65
Palackého 25

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Prevence sociálního vyloučení“ (zaměřený především na oblast lokality A), v jeho rámci např.:
Cca 10 bytových jednotek provozováno jako sociální byty pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel.
Provozují komunitní centrum v lokalitě A, kde organizují volnočasové aktivity pro děti.
Poskytují poradenství.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
Projekt Prevence sociálního vyloučení hrazen prostřednictvím SROP.

Občanské sdružení S.T.O.P.
Ostrčilova 19

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Individuální a skupinové doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“. Je do něho zapojeno 55 studentů Ostravské univerzity (především z pedagogické fakulty), kteří zajišťují doučování dětí (v rámci praxe, jako dobrovolníci či v rámci předmětu Doučování dětí). V rámci celé Ostravy má jejich činnost dopad na cca 90 dětí.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Činnost sdružení je založená na dobrovolnictví. Vzhledem k minimálním finančním nákladům fondy nebudou využívat.

Drom
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 2 pracovnice.
Působnost nespecifikována
Financování:
OP RLZ

Salesiánské středisko mládeže, DDM
Vítkovická 28
Volgogradská 2

Aktivity a projekty:
Provozují otevřený klub Don Bosco.
Zajišťují doučování a volnočasové aktivity.
Cílem je zvyšování úspěšnosti romských dětí ve škole, což se sleduje u 25 jedinců.
Spolupracují s vybranými školami, Vesničkou soužití (Charita) a Vzájemným soužitím, o. s.
Uzavřeli partnerství se Salesiánským střediskem Teplice (Phare 2003).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti chybí.
Magistrát města Ostravy
MŠMT
Další zdroje

Teen Challenge
Úprkova 25

Aktivity a projekty:
Provozují dětské centrum, v jehož rámci zajišťují drogovou prevenci a volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Z pozice partnera projektů mají i praktické zkušenosti.

Občanské poradna Ostrava
Palackého 4

Aktivity a projekty:
Poskytují poradenství
Spolupracují s o.s. Jekhetane.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušeností s přípravou projektů.

Pavučina o. s. DEN
Bořivojova 29

Aktivity a projekty:
Organizují kulturní a volnočasové aktivity především pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (působnost především v okolí čtvrti Kunčičky).
Financování:
Informace nezjištěna

Bílý nosorožec
Nemocniční 13

Aktivity a projekty:
Zajišťují TSP.
Realizují projekt „Šance pro budoucnost“ zaměřený na sociální integraci v lokalitě F.
Financování:
Informace nezjištěna

Oktáva – Ochto
Dělnická 48

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity (taneční, hudební kroužky).
Zaměřují se na vzdělávání dětí (pořádají přípravné kurzy).
Financování:
Informace nezjištěna

Centrom
A. Gavlase 262

Aktivity a projekty:
Realizují projekt bydlení s kontraktem v lokalitě G. Součástí smlouvy je doprovodný program. Nájemníci se ho musí účastnit. V jeho rámci se konají kurzy pro muže (údržbář, zednické práce) a pro ženy (hospodárné vaření a zdravá výživa). Muži jsou v praxi využíváni při údržbě bytů. Maximální doba pobytu je 1, 5 roku.
Plánují zřízení dílen.
Od centra převzali správu komunitního centra.
Zajišťují TSP (1 pracovník).
Organizují volnočasové aktivity a předškolní přípravu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají i praktické zkušenosti, ale jejich žádosti zatím nebyly podpořeny.
Magistrát města Ostrava

Jiný subjekt

Úřad práce Ostrava

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Příprava na práci v Moravskoslezském kraji“ – standardní celokrajský projekt v oblasti zaměstnanosti
Financování:
ESF – OP RLZ

Střední škola profesora Zdeňka Matějčka
17. listopadu 1123

Aktivity a projekty:
Nabízejí denní studium oboru „Sociální péče – sociální činnost pro etnické menšiny“. Otevřen je již 2. ročník.
Dále nabízejí dálkové studium oboru „Pedagogika pro asistenty ve školství“. Otevřen je 1. ročník. Po dvou letech je studium zakončeno závěrečnou zkouškou, po pěti letech maturitní zkouškou.
O studium je velký zájem.
Ve spolupráci s Athinganoi pořádají různé kulturní a vzdělávací aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti mají i s OP RLZ – realizovány byly 2 projekty:
“Zkvalitňování odborného vzdělávání“,
“VIP Kariéra“ – zřízení školního poradenského pracoviště.