GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.4.11.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik čtyřpatrových činžovních domů
Většina bytů je velikosti 2+1
Byty 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v okolních domech.
Občanská obslužnost je dobře dostupná.

Stav domu/ů

Solidní
Stav jednotlivých bytů se různí.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Někde je odpojen plyn a topí se tuhými palivy.
Některé byty jsou vybaveny bojlery, v některých je k dispozici jen studená voda.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
V letech 2003 a 2004 koupila německá firma cca 15 bytových jednotek v lokalitě. Bytové jednotky v několika vchodech vlastní soukromá firma (stejná, jaká vlastní domy v lokalitě A).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita je relativně stabilní.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

24 724

Odhad počtu romských obyvatel lokality

251 – 300

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, poměrně velká část pracuje příležitostně „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem šrotu. Dalším zdrojem příjmu jsou fingované sňatky s cizinci (především Vietnamci).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, prodej drog a lichva a drobné krádeže. Ojediněle se vyskytuje také gamblerství a alkoholismus a narkomanie.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 620

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování (individuální i skupinové)
Volnočasové aktivity (27 kroužků – romské děti navštěvují sportovní aktivity)
Prevence kriminality (ve spolupráci se Střediskem prevence kriminality MÚ)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Nemají dostatečné kapacity pro zpracování projektu a projektový management.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 252

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

1 asistentka pedagoga
Doučování podle potřeby asistentkou na doporučení učitele, ihned po vyučování (později již děti nepřijdou).
Volnočasové aktivity (kroužky bezprostředně po vyučování: sportovní hry, výuka cizích jazyků a keramický kroužek)
Projekty prevence sociálně patologických jevů (spolupráce se
Střediskem prevence kriminality MÚ Sokolov – od podzimu 2005)
Spolupráce na projektu Iniciativy Interreg III – rozvoj jazykové komunikace a výměna zkušeností mezi učiteli (partnerská základní škola ve Waldsasenu a Chrašticích)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Realizaci projektu vnímají jako příliš komplikovanou.
Projekty prevence sociálně patologických jevů jsou financovány KÚ.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 84

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1999)

Aktivity a projekty

Do roku 2005 zde působil asistent pedagoga, v současnosti ne.
Volnočasové aktivity – žáci o ně nejeví zájem
Prevence sociálně patologických jevů v době vyučování.
Spolupráce s Městským domem kultury Sokolov.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Mají zájem o účast v projektu v roli partnera.
Aktivity financovány z prostředků od MÚ, KÚ.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V roce 2003 bylo zahájeno komunitní plánování. Od té doby proces stagnuje.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 1998)

Aktivity a projekty

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Projekt „ZOMS – nestůj a pojď“ (pro děti po skončení ZŠ – možnost získat během 5 měsíců kvalifikaci; od roku 2004, v současnosti se účastní 12 dětí)
Středisko prevence kriminality
Prevence kriminality na sokolovských školách (od roku 1998)
Některé projekty se týkají přímo Romů (přípravné ročníky, nízkoprahový klub na jedné ze škol, dětské tábory, rodinná výchova pro romské dívky)
Projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ (od roku 1999 do současnosti; v současnosti pod vedením pracovnice společnosti Člověk v tísni)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Sociální odbor nemá na psaní projektů dostatečnou kapacitu.
Aktivity střediska prevence nejčastěji financovány MÚ, Radou vlády pro záležitosti Romské Komunity, MPSV a MV.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Kotec
Boženy Němcové 453/5
Mariánské Lázně

Aktivity a projekty:
Prevence drogové závislosti a streetwork
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou informováni.

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Nádražní 554

Aktivity a projekty:
2 TSP (budou zřizovat ještě jedno místo), sociální a právní poradenství, vzdělávání
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají rozsáhlé.

Jiný subjekt

Střední odborná škola sociálně-právní
Čáslav

Aktivity a projekty:
Od září 2006 v prostorách 4. ZŠ působit pobočka této střední školy. Bude určena zejména Romům (kapacita bude 25 studentů).
Financování:
Informace nezjištěna

Střední integrovaná škola technicko-ekonomická v Sokolově (ISŠTE)
Jednoty 1620

Aktivity a projekty:
Projekt „Magnet – pro ty, kteří by rádi zpět do školy“ (Cílem projektu je mimo jiné motivace a opětovné začlenění do vzdělávacího procesu osob, které předčasně opustily školy (skupina klientů Úřadu práce v Sokolově)“.
Projekt „Kompas“ (Iniciativa Equal)
Program podpory aktivace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního vzdělání obtížně uplatnitelných na trhu práce.
Financování:
Projekt „Magnet“ financován ze SROP
Projekt „Kompas“ financován z Equal

Policie ČR, Městská policie Sokolov

Středisko prevence kriminality (viz výše) – iniciace i spolupráce na řadě projektů např. policejní schránky důvěry, nízkoprahové centrum, projekty s místními školami orientované na děti a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí, volnočasové aktivity apod.
Financování:
Informace nezjištěna, významnou část představují prostředky města