GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.1.3 Praha 8

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednotlivé byty v činžovních domech ve dvou sousedících čtvrtích (Romové zde nežijí koncentrovaně v jednom domě či ulici.)
Malé byty všech kategorií.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Jednotlivé domy jsou rozprostřeny po většině městské části.
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Občanská vybavenost je dosahu do 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Velká část bytů je postižena plísněmi. Byty jsou po technické stránce v horším stavu, jedná se o starší zástavbu.
V jedné ze čtvrtí městské části je situace lepší – byty patřící městu jsou nově zrekonstruované.
V případě, že dům patří soukromému majiteli, byl zaznamenán stav, kdy majitel nemovitost záměrně neopravuje a vyčkává, až se nájemníci sami vystěhují a on nebude muset zajišťovat náhradní ubytování.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V některých bytech se pro vytápění používají elektrické přímotopy.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby či firmy
Obecní byty jsou spravovány správcovskými firmami, které uplatňují následující postup při řešení problémů s neplatiči:
po zjištění dluhu posílají upozornění, poté dojde na vymáhání dluhu, v případě potřeby následuje exekuce.
Při řešení problémů spolupracují správcovské firmy se sociálním odborem. Při rozhodování o výpovědi z bytu je bráno v úvahu za jakých podmínek vznikl dluh (zda šlo o náhlou ztrátu zaměstnání či onemocnění apod.).
Ojediněle je uplatňován institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Dříve se jednalo o okrajové dělnické čtvrti a docházelo zde k postupnému soustředění Romů.
Po povodních v roce 2002 se některé romské rodiny přesunuly do méně postižené čtvrti v rámci sledované městské části.
V důsledku neustále se zvyšujících nájmů (a to i v obecních bytech) některé rodiny odcházejí do jiných pražských či mimopražských lokalit (často do měst v severních Čechách).
Situace se v současnosti průběžně mění.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Dochází k migraci do zahraničí, některé rodiny se vracejí zpět do Čech.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

99 356

Odhad počtu romských obyvatel lokality

2 001 – 2 500

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

70 %
Zaznamenány výjimečné případy negramotnosti.

Střední bez maturity

20 %

Střední s maturitou a vyšší

10 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

3,60 %
Jedná se o celkovou míru nezaměstnanosti v Hlavním městě Praze.

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Značná část obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří obyvatelé lokality jsou trvale nebo příležitostně zaměstnáni.
V lokalitě působí cca 8 romských firem, které se zaměřují na stavební, úklidové práce a výkopové práce.
Někteří trvale či příležitostně pracují „načerno“.

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, prodej drog a krádeže, dále gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 240
Škola má 3 speciální třídy.

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Nabízejí placené volnočasové aktivity (sportovní, výtvarný, keramický kroužek, počítačový a pěvecký). Romové některé z nich navštěvují.
Ve školním roce 2004/5 spolupracovali s Novou školou o. p. s., kdy se 6 – 7 dětí zúčastnilo programů v rámci projektu „Rozlety“, letos osloveni nebyli.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

V případě potřeby dochází především na 1.stupeň speciální pedagog.
4x týdně je otevřený školní klub (kulečník, šipky, stolní fotbal).
Organizují volnočasové aktivity (kroužky). Romské děti z 1. stupně některé navštěvují

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, škola pro děti s poruchami chování
Celkový počet žáků: 170

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 2000 pro speciální školu)

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Jsou partnery v projektu „Rozvoj vzdělání žáků se speciálními potřebami a zkvalitnění vzdělávání učitelů“ zaměřeném na doučování formou „doprovázení“ (JPD 3).
Organizují volnočasové aktivity (3 bezplatné kroužky), a to fotbal, turistika, šachy.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti s přípravou projektu mají pouze v rámci partnerství.

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola (jen do 3. ročníku, poté přestup na ZŠ nebo na ZŠ praktickou), zvláštní škola
Celkový počet žáků: 66

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1994)
Zájem o přípravný ročník stoupá. Plánují otevřít druhou třídu.

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Realizují celorepublikový systémový projekt „Hodina“ (ESF).
Škola pořádá besedy zaměřené na drogovou prevenci.
Organizují volnočasové aktivity (bezplatné kroužky – počítačový a sportovní kroužek a kurz anglického jazyka).
Spolupracují s Novou školou, o. p. s. na projektu „Rozlety“, kdy probíhá 1x týdně přípravný kurz pro 1. ročník.
1 žák se připravuje na SŠ ve spolupráci s Novou školou, o. p. s. v rámci projektu „Rozlety“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Sledovaná problematika není řešena ani v rámci komunitního plánu.

Funkce romského poradce

Funkci romského poradce plní sociální kurátor.

Aktivity a projekty

Realizují projekty v rámci programů prevence (sociální kurátoři pořádají různé akce pro děti ze sociálně slabých rodin, například letní tábor).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů, doposud předložené žádosti však nebyly úspěšné. V současnosti rozpracovávají další projektové záměry.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Oáza Karlín
Křižíkova 57

Aktivity a projekty:
Provozují dětský klub a klub mládeže, v rámci kterého nabízejí volnočasové aktivity, vzdělávání, kulturní aktivity.
Realizují projekt „Klub Oáza Karlín“ – posílení kapacit organizace (Globální grant).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
OSF
Sponzorské dary a další zdroje

Dům otevřených možností
Braunerova 22

Aktivity a projekty:
Pracují s mládeží žijící v nepodnětném domácím prostředí a s dětmi z dětských domovů (domy na půl cesty).
Realizují pracovně – tréninkové programy, kterých se účastní Romové z Prahy 8 a 3. Program funguje na způsob chráněných dílen, po dobu 3 – 6 měsíců zde probíhá sociálně tréninková rehabilitace, poté účastníci postupně přecházejí do stálého zaměstnání. Asi 10 % z účastníků tvořili Romové z pražských lokalit, ostatními účastníky byli děti z dětských domovů.
Realizují projekt „Nejste na to sami“ (komplexní model následné péče o mladé lidi bez rodinného zázemí /JPD 3/). Projekt zahrnuje kontaktní práci v ústavech, vývoj metodik a postupů, socioterapii, vzdělávání pracovníků.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností (JPD 3, viz výše).
Magistrát Hlavního města Prahy
MPSV
Phare

Člověk v tísni – Společnost při ČT, o. p. s.
Vítkova 24

Aktivity a projekty:
Působí zde 6 TSP (působnost: Žižkov, Smíchov, Karlín, Libeň).
Realizují komplexní sociální práci s rodinou.
Zajišťují sociálně právní poradenství a socioterapii.
Realizují projekt „Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách“ (JPD 3).
Realizují projekt „Praktická podpora mediální, multikulturní a globální rozvojové výchovy ve školních vzdělávacích programech pražských středních škol a učilišť“ (JPD 3). 
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají bohaté praktické zkušenosti. Z prostředků tohoto fondu financují i některé své aktivity (JPD 3).
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity (Program předcházení sociálního vyloučení v roce 2006)
Magistrát Hlavního města Prahy,
Phare
Další zdroje

Romea, o. s.
Žitná 49

Aktivity a projekty:
Vyvíjejí aktivity v oblasti vzdělávání, médií, informovanosti (vydávají měsíčník Romano Voďi, spravují Romský informační server).
Organizují mediální kurzy pro příslušníky romské menšiny.
Provozují internetovou burzu práce.
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenost v projektu EQUAL coby partnerská organizace.
MK ČR
MŠMT
MI ČR
Magistrát Hlavního města Prahy
Sponzoři a další

O. s. Slovo 21
Blanická 4

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce“. Projekt je zaměřen na celoživotní vzdělávání a zaměstnávání Romů žijících v Praze, skončí v roce 2008. Na projektu spolupracují s těmito partnery: Magistrát hl.m. Prahy, Občanské sdružení R-Mosty, Občanské sdružení Romea, ZŠ Havlíčkovo náměstí - Praha 3 a Městská část Praha 3. Zapojeni jsou i mezinárodní partneři.
Realizují projekt “Pale o vudar – Otevřít dveře“ Příprava romských studentů na přijímací řízení na vysoké školy“ formou kurzů v Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě a Olomouci.
Projekt Ženská romská skupina Manushe (založena 2000): V rámci dlouhodobého programu „Edukace, sebevědomí, emancipace" romská ženská skupina pořádá vzdělávací a osvětové akce (letní školu pro romské ženy, workshopy, školení pro podnikatelky a romské ženy působící v NNO, kurzy PC, realizovala kampaň mamografie).
Dalšími aktivitami sdružení jsou organizování mezinárodních setkání (Mezinárodní letní romská škola Jdeme dlouhou cestou, Mezinárodní setkání pořadatelů romských festivalů), prezentace romské kultury v zahraničí a ediční činnost.
V současnosti realizují také projekt zaměřený na posilování kapacity organizace (Globální grant).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností (EQUAL, OP RLZ, Globální grant).
MPSV, MŠMT, MV ČR, MZV ČR, MK ČR
OSI Budapest – Roma Participation Program, a další…

Romodrom, o. s.
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Vězeňský (pracovní) program Vinařice“ zaměřený na předcházení recidivě osoby opouštějící vězení a práce s jeho rodinou tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro začlenění této osoby do společnosti a tím i pro jeho rodinu (JPD 3).
Realizují projekt „Jedeme“ zaměřený na posílení kapacit organizace (Globální grant).
Ve spolupráci se sdružením Sananim se zabývají řešením drogové problematiky.
Organizují volnočasové aktivity (letní tábor, jednorázové akce, zprostředkování možnosti navštěvovat bezplatně zájmové kroužky).
Za využití dobrovolníků zajišťují předškolní přípravu a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
MPSV
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřady vybraných pražských městských částí
Sponzorské dary
Další zdroje

Nová škola, o. p. s.
Na Poříčí 30

Aktivity a projekty:
V rámci programu Podpora komunitního vzdělávání realizují od ledna 2006 projekt „Přeměna základních škol na vzdělávací centra místní komunity“. Zahrnuje výběr a zavedení funkce koordinátora komunitního vzdělávání na osmi základních školách v Praze, vyškolení koordinátora komunitního vzdělávání, vytvoření plánu rozvoje komunitního vzdělávání na každé ze škol, vytvoření sítě pro výměnu zkušeností mezi školami.
V rámci programu Rozlety realizují od ledna 2006projekt „Rozlety – podpora žáků se sociokulturně znevýhodněného prostředí při přechodu ze základní na střední školy“ Projekt je určen romským dětem, dětem cizinců a dětem z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, zahrnuje pomoc při výběru školy, přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, prohloubení znalostí českého jazyka, matematiky a angličtiny. Zapojují dobrovolníky.
Od roku 1997 vyhlašují literární a výtvarnou soutěž Romano Suno – cílem je dát dětem, které umějí romsky, možnost uplatnění této schopnosti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
státní rozpočet
Hlavní město Praha

Step by Step
Učňovská 100

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora profesního rozvoje znevýhodněných skupin prostřednictvím rekvalifikačního kurzu, dalšího vzdělávání a následného zaměstnání“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Scio, o. p. s.
Pobřežní 34

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Internetové kluby Čh@ve“ zaměřený na podporu počítačové gramotnosti romských žáků 2. stupně ZŠ.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Dženo
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „ROTA – romská informační a mediální síť“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Sdružení pro probaci a mediaci v justici
Sokolská 26

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Systém mentoringu v trestní justici“ (projekt je realizován ve vybraných městech celé ČR).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

European Consulting Company s. r. o.
Nad Rokoskou 2a

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Osvojení informační gramotnosti pro příslušníky romské komunity v Praze“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Evangelická akademie VOŠ
Hrusická 7

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Komplexní rozvoj vzdělání pro znevýhodněné skupiny“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Ekumenická síť pro aktivity mladých
U Nás 9

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Ohrožená mládež, Romové, dětské domovy, ústavy, nucená prostituce“ – sociální, psychologický, ekonomický a integrační projekt (bez další specifikace).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.