GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.9.6.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Činžovní dům pro sociálně slabé
Celkem 9 bytů velikosti 1+0 (se společným sociálním zařízením na chodbě) či 2+1 (1. kategorie)

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Lokalita se nachází cca 5 minut chůze od centra.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům je součástí zástavby.
Sociálně nevyloučení žijí v domech v bezprostřední blízkosti.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca deseti minut chůze.

Stav domu/ů

Bezvadný
Dům je ve velmi dobrém stavu. Objekt je po rekonstrukci.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Některé byty nemají vlastní sociální zařízení (viz výše).

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Byty jsou přidělovány ve výběrovém řízení sociálně slabým občanům (na základě bodového systému). Na rozhodování o přidělení bytu se podílí bytový a sociální odbor.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

12 323

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

75 %
Velká fluktuace obyvatel

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří vykonávají příležitostně práce „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Nebyly zaznamenány žádné výrazné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 774

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (PC).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola a rehabilitační program pro děti s kombinovanými vadami
Celkový počet žáků: 104

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Před cca 8 lety přípravný ročník při škole fungoval, ale jeho příslušnost ke speciální škole se neosvědčila.

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (dramatický kroužek, sport, náboženství – vše dětmi z lokality využíváno) a doučování (dětmi z lokality využíváno).
Organizují opakované exkurze na SOU s cílem motivace žáků k přihlášení se na učiliště. Dopad je však mizivý.
Relativně vysoký počet romských žáků hodlají reflektovat v právě zpracovávaném školním vzdělávacím programu.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Zpracování projektů považují za příliš náročné.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP (1/2 úvazek, od roku 2003).
Rekonstruovali byty v lokalitě.
V roce 2003 zřídili komisi pro etnické skupiny, která se schází 1x měsíčně.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Naděje
Husova 156

Aktivity a projekty:
Od roku 1998 spravují objekty v lokalitě A. Provádějí zde terénní sociální práci, poskytují sociální poradenství.
Přes den otevřena klubovna, kde jsou organizovány volnočasové aktivity pro děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.

Slunce svítí pro všechny
Pražská 72

Aktivity a projekty:
Zajišťují volnočasové aktivity a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Zpracování projektu považují za příliš náročné.

Jiný subjekt

Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice
Chroustovice 1

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s Úřadem práce zajišťují povinné praxe v závodech a soukromých firmách s možností následného pracovního uplatnění (učební obory zahradník, kuchař, švadlena).
Financování:
Informace nezjištěna