GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.3 Boreč

[Obec s rozšířenou působností: Mladá Boleslav]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva domy:
přízemní domek o 8 bytových jednotkách
dvoupatrový dům o 9 bytových jednotkách
Většina bytů velikosti 2+kk

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 30 metrů od lokality.
Většina základních služeb je dostupná pěšky (10 – 15 minut) nebo autobusem (10 – 30 minut).

Stav domu/ů

Špatný
Po technické stránce jsou domy nevyhovující. V případě jednoho domu je dle odborného posudku lehce narušena statika.
Ve druhém domě dochází k úniku odpadní vody do sklepení z důvodu porušeného potrubí.
Do domů v některých místech zatéká porušenou střechou a nejsou zde okapy (visí zde jen jejich zkorodované části).
Elektrické rozvody v domě jsou taktéž v havarijním stavu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
(vyskytuje se ilegální odběr elektřiny).

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality
V roce 1996 byly objekty prodány soukromému podnikateli (původně jako skladovací prostory, později proběhla údajně rekolaudace na obytné prostory). Domy obratem prodány do vlastnictví nově příchozích obyvatel. Nyní jsou ve spoluvlastnictví obyvatel. Každá rodina vlastní 1/8, resp. 1/9.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
V 50. letech byly budovy částečně využívány státem jako ubytovna vězňů, kteří zde byli zaměstnáni v místním Státním statku spadajícím pod nedaleké Katusice (cca v roce 1965 ukončeno).
Na počátku 90. let byly odprodány soukromému podnikateli a kolaudovány jako ubytovna pro méně přizpůsobivé občany. Mezi lety 1991 a 1993 sem byla z Mladé Boleslavi nastěhována rodina z vyhořelého domu v Kosmonosech.
Některé rodiny si z vlastní iniciativy vyhledaly jiné bydlení v různých obcích regionu.
Migrace ze Slovenska nebyla v této lokalitě zjištěna.
Několik rodin vycestovalo do Anglie.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

283

Odhad počtu romských obyvatel lokality

61 – 70

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

17,30 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, někteří příležitostně vykonávají manuální práce (práce na stavbách, výkopy apod.).
Někteří z obyvatel pracují v Mladé Boleslavi ve Škoda – Auto a.s. jako dělníci pro výrobu automobilů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Někteří obyvatelé lokality mají problém s narkomanií, významně zastoupeným jevem jsou krádeže (jedná se především o krádeže poklopů kanalizace v obci Boreč a jiných kovových materiálů v blízkém okolí). Ojediněle se v lokalitě vyskytuje lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Na škole nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 293

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Na škole nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.