GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.14 Mladá Boleslav

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Blok tří panelových domů – ve dvou domech jsou městské byty 1. kategorie, ve třetím soukromá ubytovna.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí přímo v objektu.
Občanská vybavenost je dostupná v bezprostředním okolí objektu (5 – 15 minut pěšky).

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby či firmy
Část lokality, která zahrnuje ubytovnu má soukromého vlastníka.
Jeden z městských domů bude pravděpodobně prodán. Lze očekávat, že jeho obyvatelé budou vystěhováni.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
V lokalitě „starousedlí“ Romové, celkový počet obyvatel se měnil v návaznosti na příchod dalších rodin ze Slovenska.
Zaznamenán pohyb romských obyvatel mezi lokalitami, kam byli Romové z Mladé Boleslavi vystěhováni v průběhu 90. let.
Zaznamenána migrace několika rodin do Velké Británie.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

42 972

Odhad počtu romských obyvatel lokality

251 – 300

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

15 – 25 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

25 %

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

3,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Menší část obyvatel legálně pracuje. Často se objevuje práce pro firmy spolupracující se Škoda – Auto a. s. nebo nekvalifikovaná manuální práce (většinou „načerno).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významným jevem je poměrně nově prodej drog. Ojediněle se vyskytuje lichva, krádeže, prostituce.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 761

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 556

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 185

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 38 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Pozici asistenta pedagoga zrušili z důvodů předchozích špatných zkušeností.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2003)

Aktivity a projekty

Zřízení Poradní sbor primátora pro záležitosti etnických menšin.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.

Nestátní neziskové organizace

Jekhetani Luma – Společný svět, o. s.
Na Skalce 70, Kněžmost

Aktivity a projekty:
Poradenství – OP v Mladé Boleslavi – zajištění komplexní pomoci v náhlé sociální krizi, osobní doprovod na úřady, asistence při soudních procesech, základní TSP.
Od léta 2006 bude pod projektem OP sloučena též Pracovní agentura Luma – komplexní podpora dlouhodobě nezaměstnaných Romů.
Přípravují projekt nízkoprahového klubu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají s Globálním grantem.
OSF
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Čalavel Kham o. s.
Třída V. Klementa 380

Aktivity a projekty:
Organizují nárazové volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Jednota bratrská
Blahoslavova 187, Mladá Boleslav

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity. Romské děti se těchto aktivit hojně účastní.
Financování:
Informace nezjištěna.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány další subjekty