GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.2.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva bloky starších městských činžovních domů
Byty 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází cca 15 minut chůze od centra za autobusovým nádražím a vlakovou tratí.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Blok domů stojí samostatně při hlavní silnici blízko železniční trati.
Sociálně nevyloučení bydlí v těsném sousedství. Obecně je tato čtvrť vnímána jako čtvrť, kde se koncentruje tzv. „problematické obyvatelstvo“.
Dostupnost služeb je stejná jako pro ostatní obyvatele městské čtvrti, nachází se cca 10 minut chůze od vlakového i autobusového nádraží.
Přímo v lokalitě se nachází služebna městské policie.

Stav domu/ů

Solidní
Společné prostory nejsou příliš udržované, na dvoře se hromadí odpadky.
Jsou zde problémy s vlhkostí bytů, plísně.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V některých bytech se topí v kamnech na tuhá paliva.

Vlastník nemovitosti

Obec
Domy spravuje realitní kancelář.
Jedná se o jediné městské objekty považované za tzv. „sociální bydlení“. Město neuvažuje o jejich privatizaci.
V případě dluhů na nájemném bývá někdy využíván splátkový kalendář. Je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Romové zde bydleli již před rokem 1989. Později do lokality stěhováni neplatiči z městských bytů z různých částí města. Z této lokality jsou neplatiči stěhováni do lokality A.
Domy jsou vnímány jako „lepší bydlení“ pro sociálně slabší, byty zde jsou přidělovány „za odměnu.“
Většina rodin zde zůstává z důvodů nižších regulovaných nájmů.
Běžné městské byty jsou přidělovány ve výběrovém řízení tzv. obálkovou metodou (vysoké kauce, pro většinu zdejších obyvatel nedosažitelné).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

38 830

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik lidí je trvale zaměstnáno.
Někteří obyvatelé jsou najímáni na sezónní práce: stavebnictví a mytí nádobí v rekreačních střediscích (Máchovo jezero).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva, krádeže, gamblerství, alkoholismus a prodej drog.
Problémem je zadlužování u firem, půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 560

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Zajišťují doučování a „předučování“ (vysvětlení učiva v předstihu, žáci se pak lépe orientují, osvědčilo se).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, rehabilitační vzdělávací program
Celkový počet žáků: 165

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %
Na škole přibývá romských dětí, na 1. stupni jsou téměř romské třídy.
Romští rodiče preferují ZvŠ, kde dětem poskytnou základní pomůcky zdarma.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Chtějí se zapojit do projektu „Škola s celodenním programem“ (MŠMT).
Realizují projekt „Využití volného času pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí“: nabízejí volnočasové aktivity, výjezdy, týdenní pobyty, víkendové pobyty (funguje již 10 let).
Provozují klubovnu (každý všední den do 15:00 hod.), kde jsou děti pod dozorem asistentky pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Nemají ani praktické zkušenosti s přípravou projektů.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Zpracovávají komunitní plán (plánované dokončení v červnu 2006), měly by v něm být zahrnuty i programy podporující integraci romské komunity.

Funkce romského poradce

Ano (na půl úvazku vykonává pracovník SPOD)

Aktivity a projekty


Od roku 2001 zde působí 1 TSP (na půl úvazku – přímo pro lokalitu A s tím, že působí i v ostatních lokalitách).
Od roku 2004 pořádají ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou letní tábory, víkendové akce pro děti z lokalit z města i regionu.
Od roku 2003 zde provozují klubovnu „Paramisa“ přímo v lokalitě A:
Provozují zde dopolední školičku pro předškolní děti a odpolední klub pro děti 4 - 15 let.
Organizují volnočasové aktivity.
Realizují motivační program „Krok“ pro děti, které ukončily ZŠ.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
MV ČR (program prevence kriminality)
MŠMT

Nestátní neziskové organizace

Česká společnost pomoci dětem TILIA
Na Výsluní 2628

Aktivity a projekty:
Organizují pobytové akce a klubovna pro děti ze sociálně slabých klientských rodin dávkového oddělení SO (z tzv. „sociálně a výchovně znevýhodněného prostředí“).
Sociálně –právní poradenství, organizování kulturních akcí.
Projekt „Dítě v nesnázích“ od roku 1996.
„Klubovna radosti a zábavy“ od roku 1997 v Žizkově ulici.
V rámci programu působí kontaktní skupina - pravidelné středeční schůzky skupiny 10 - 20 dětí, výtvarná dílna, osvětové přednášky.
Byly zaznamenány úvahy o ukončení činnosti organizace.
Financování:
MPSV
MV ČR (program prevence kriminality)
MŠMT (program podpory a ochrany dětí a mládeže a program romské integrace)
Město Česká Lípa
Phare
Nadační zdroje a další

Farní Charita
Dubická 2189

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Dům pro matky s dětmi v tísni Jonáš“.
V jeho rámci provozují Klubovnu pro děti „Velryba“, která je určená pro děti do 10 let. Z 99 % je využívána romskými dětmi (z lokality A i B). Na straně Charity se objevily úvahy o uzavření zařízení pro volně příchozí a orientaci výhradně na děti z AD Jonáš.
Organizují volnočasové aktivity (klub break dance).
Připravují program „Nízkoprahový klub Matrix pro romské děti ohrožené drogou“ pro věkovou skupinu 14 – 22 let.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají řadu praktických zkušeností s přípravou projektů v rámci EQUAL, SROP aj.
Liberecký kraj
Město Česká Lípa
Sponzoři
Nadační zdroje
atd.

Jiný subjekt

DDM Česká Lípa
Škroupovo nám. 138

Aktivity a projekty:
Provozují Otevřený klub.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s OP RLZ (tématicky ovšem projekt zaměřen na environmentální výchovu).

Úřad práce Česká Lípa

Aktivity a projekty:
Realizují projekt Job club „Krok“ zaměřený na mladistvé do 25 let se základním vzděláním.
Organizují motivační kurs k rekvalifikacím, dalšímu vzdělávání. Z něj jsou pak vybíráni zájemci o rekvalifikaci (různé učební obory) v rámci navazujícího programu „Krok přes most“.
Financování:
ESF
APZ