GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.15.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Ubytovna o třech přízemních blocích (domech):
A, C – přízemní budovy o několika jednopokojových bytech se společnými WC a koupelnami;
B – řadové rodinné baráčky s byty velikosti 3+1
Objekt střeží civilní zaměstnanci Městské policie.
Dvě místnosti v bloku A jsou vyhrazeny pro přespávání bezdomovců.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita leží mimo zástavbu směrem na Most.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
K lokalitě se je možné dostat po neupravené, (v noci) neosvětlené cestě vedoucí lesíkem, nebo po frekventované hlavní silnici.
Při vjezdu do ubytovny je závora.
Nejbližší domy jsou vzdáleny cca 1 km.
Dostupnost občanské vybavenosti je špatná, do města jezdí tramvaj asi 10 min, ale někteří řidiči zde nestaví. Pěšky cesta trvá cca 15 – 35 minut.

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Teplá voda je k dispozici pouze 2x týdně (jeden bojler pro muže, jeden pro ženy). Kapacita je nedostačující, což zavdává vzniku sporů.
Každý byt má svůj elektroměr.
Do objektů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Ubytovnu spravuje městem zřízená organizace Minerva, na pořádek dohlíží Městská policie.
Při neplacení nájmu dochází k odpojení energií. Je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Ubytovna byla postavena kolem roku 1996.
O umístění rozhoduje sociální odbor. Některé rodiny zde bydlí od otevření ubytovny.
Zaznamenána byla pouze migrace do jiné lokality v Litvínově.
Asi 100 rodin z celého Litvínova migrovalo do zemí EU, některé se vrátily, některé ne. Přesnější údaje nebyly zjištěny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

27 027

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

53 %

Od 16 do 60 let

47 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

23,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Všichni obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách.
Mnozí muži pracují „načerno“ (stavebnictví a výkopové práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu, ovoce či dovozem použitého zboží z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena lichva.
Ojediněle se vyskytuje prostituce a krádeže.
Ojediněle se vyskytuje také narkomanie, alkoholismus a gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 756
Spádová škola pro tuto lokalitu

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Připravují školní vzdělávací program, který bude zohledňovat potřeby sociokulturně znevýhodněných dětí.
Zařídili učebnu pro nápravu vývojových poruch učení.
Organizují volnočasové aktivity (32 kroužků). Žáci z lokality se účastní sportovních aktivit.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Při sociálním odboru funguje od roku 2000 Romské informační centrum vedené romskou poradkyní (poskytuje poradenství, nezajišťuje terénní práci).
Podporují činnost NNO.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají. Přípravu a vedení projektů vnímají jako příliš komplikovanou.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Společné soužití
Ukrajinská 283

Aktivity a projekty:
Od roku 2001 provozují sociální poradnu (sociálně – právní poradenství, poradenství pro ženy /otázky rodičovství, domácího násilí, vedení domácnosti/, terénní sociální práce v Litvínovských lokalitách a okolních městech). V letošním roce plánují otevřít pobočku v lokalitě A.
Dále provozují dvě komunitní centra: i) „Paprsek“ (od roku 2001 v lokalitě B) a ii) „Sluníčko“ (od roku 2004 v lokalitě C). V centrech je zajištěna dopolední předškolní příprava, výchova k základním hygienickým a sociálním návykům, odpolední doučování pod dohledem asistentů a volnočasové aktivity (výtvarný, hudební, taneční a sportovní kroužek, dětský klub). Centra dále organizují jednorázové akce (výlety, návštěvy bazénu a kulturních zařízení, příměstský tábor)
Od roku 2003 realizují projekt „David“ zaměřený na poskytování pracovních příležitostí (ve středisku jsou zaměstnáváni lidé dělnických profesí, jejich služby jsou pak nabízeny firmám).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ a globálního grantu.
MPSV
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Ústecký kraj
Město Litvínov
Úřad práce Most
OSF
Pomozte dětem
Step by Step

O. s. Libuše
Opltova 155

Aktivity a projekty:
Od roku 2000 organizují volnočasové aktivity (dětský klub, aktivity na hřišti v lokalitě A). Využívají dobrovolníků z řad českobratrské mládeže
Organizují dětské křesťanské kroužky, pobytové akce pro děti, spolupracují s rodiči.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu.
Ústecký kraj
Město Litvínov

O. s. Oáza
Přátelství 160

Aktivity a projekty:
Pomáhají dětem s mentálním postižením, činnost je propojena se školním klubem
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

MUS a. s.

Aktivity a projekty:
Vypisují „dotační“ programy na kulturní a sociální aktivity.
Financování:
Vlastní program podpory regionu

Městská policie

Aktivity a projekty:
Od roku 2005 provozují nízkoprahový klub „Jaklík“, v rámci kterého jsou nabízeny volnočasové aktivity (do klubu denně dochází 10 – 15 dětí).
Klub vede preventistka, která dále na školách organizuje přednášky zaměřené na prevenci a v omezené míře poskytuje poradenství.
Pořádají příměstské tábory pro děti z lokalit (zdarma).
Financování:
MV ČR