GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.4.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva obecní činžovní domy využívané jako ubytování pro neplatiče nájemného. Jeden z domů má statut holobytů.
Byty jsou tvořeny jednou nebo dvěma místnostmi.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Domy se nacházejí na konci města při hlavní silnici za průmyslovou zónou mimo zástavbu.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je oddělena z jedné strany hlavní silnicí a tramvajovou tratí, z druhé strany lesíkem. Domy stojí mimo zástavbu.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 500 metrů od lokality.
Dům je v zatáčce u frekventované silnice a je oddělený pouze zábradlím, chodník zde chybí.
Základní občanská vybavenost je v dosahu přibližně deseti minut jízdy MHD. Přímo v lokalitě se nachází tramvajová zastávka.

Stav domu/ů

Bezvadný
V roce 1996 proběhla rekonstrukce.
V jednom z objektů se nachází kancelář TSP, která částečně působí jako správce objektu. Udržované je i okolí objektu, pracují zde někteří obyvatelé domu na VPP (úklid, atd.).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy.
Teplá voda je ve sprchových boxech (2 v suterénu každého domu).
V bytech je umyvadlo se studenou vodou.
Sociální zařízení jsou společná (suchá WC na chodbě).

Vlastník nemovitosti

Obec
Domy slouží jako náhradní ubytování pro neplatiče vystěhované z jiných částí města.
Dříve byly vystavovány nájemní smlouvy, od roku 2000 jsou vystavovány ubytovací smlouvy. V nájmu je zahrnuta záloha na odběr uhlí.
Dluhy byly pouze za služby. Jako prevence neplatičství v lokalitě slouží práce TSP.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Zhruba od 90. let zde bydlí sociálně vyloučení Romové (cca 40 rodin). V roce 1996 byty zrekonstruovány a zřízeny holobyty, do nichž se začali vystěhovávat neplatiči z obecních nájemních bytů ze zbytku města.
Pokud rodiny plní podmínky spojené s bydlením v holobytech, mohou se přestěhovat do vlastního bytu v nově zrekonstruované ubytovně (lokalita A).
Některým z původních obyvatel byly městem přiděleny byty lepší kvality (max. 2. kategorie).
Sociální mobilita byla zaznamenána u několika rodin.
Město plánuje provázat různé typy bydlení pro sociálně slabší skupiny obyvatel a vytvořit vícestupňový systém sociálního bydlení.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

44 571

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

63 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

75 %

Střední bez maturity

25 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,00 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách.
Někteří obyvatelé jsou zaměstnáni na VPP. Někteří pracují přímo v lokalitě, jiní u technických služeb města.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Problémem je zadlužení obyvatel u firem půjčujících na vysoký úrok. Některé rodiny jsou zadluženy až u 3 institucí.
Významně je zde rozšířeno gamblerství.
Ojediněle se vyskytují krádeže.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 307
Jsou zde specializované třídy zaměřené na vývojové poruchy učení (ve školním roce 2005/2006 v 1. – 3. ročníku).
Od září 2006 1. třída se vzdělávacím programem "Montessori"

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
Škola (se vzdělávacím programem základní škola) s největším podílem romských dětí v Jablonci. Školský odbor města motivoval jablonecké školy respektovat spádové oblasti, čímž se začal v této škole snižovat do té doby rostoucí poměr romských žáků.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují kurzy pro doplnění základního vzdělání dospělých.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 202
Skola bude od 1. 9. 2006 přejmenována na Základní školu.

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1993)

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity organizují ve spolupráci s rodiči.
Spolupracují s učebními obory v Jablonecké bižuterii.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 95
Skola bude od 1. 9. 2006 přejmenována na Základní školu.

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %
Z lokality A chodí romské děti hlavně do této školy (bez ohledu na spádovost).

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Nabídka volnočasových aktivit (počítače, sportovní aktivity, hra na kytaru).
Romská poradkyně je členkou rady školy.
Pořádají osvětové akce.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Připravováno je komunitní plánování, ve kterém bude zahrnuta sociální koncepce počítající s rozvojem integračních programů pro romskou komunitu.

Funkce romského poradce

Ano (pozice zřízena již před rokem 2003, velmi aktivní)

Aktivity a projekty

Od roku 2002 zde působí 2 TSP (na 1,5 úvazku).
Komise na bytovém odboru přiděluje ve výběrovém řízení dotované sociální byty (4 – 8 bytů/rok).
Město průběžně zřizuje místa na VPP pro vybrané obyvatele sociálně vyloučených lokalit.
Rozpracovávají vytvoření vícestupňového systému sociálního bydlení (holobyty pro neplatiče – ubytovna pro rodiny s dětmi - dotované sociální byty pro sociálně potřebné mimo lokality).
Od jara 2006 má být uveden do provozu tzv. „Spolkový dům“ a v jeho rámci by mělo být zřízeno i romské komunitní centrum.
Vytváření integračních programů, pomoc při hledání pracovního uplatnění obyvatelům lokalit.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají např. se SROP.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení pro podporu a rozvoj romské mládeže
Zelené údolí 111

Aktivity a projekty:
Přímo v lokalitě B využívají prostor, který slouží jako kancelář TSP, a kde také provozují klubovnu Jirolo (1x týdně zde organizují volnočasové aktivity).
Dále organizují výlety, kulturní akce, vzdělávací pobyty, osvětovou činnost (preventivní protidrogové akce – ve spolupráci s Městskou policií).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti namají. Nemají dostatečné kapacity na přípravu projektu.
MŠMT
MV ČR
Liberecký kraj
NROS
aj.

Jiný subjekt

Úřad práce Jablonec nad Nisou

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s Aisis z Kladna pořádali rekvalifikační kurs „Pracovník sociální péče“. Z Jablonce se přihlásilo 10 uchazečů. Kurz dokončili všichni, ale uplatnění nenašli, 9 z 10 lidí stále v evidenci ÚP.
Pořádají běžné rekvalifikace (vysokozdvižný vozík, svářečské práce) pro obyvatele s nízkým vzděláním.
Realizují projekty „Najdi si práci“, „Šance“, „Návrat do práce“ – standardní prozaměstnanecky orientované celorepublikové projekty v rámci ESF.
Mají dobré zkušenosti s VPP.
Financování:
ESF
Phare
APZ