GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.5.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Lokalita je tvořená dvěma objekty:
Dvoupodlažní montovaný objekt (unimobuňky) o cca 20 obytných jednotek velikosti 1+0
Třípodlažní zděný dům o cca 20 bytových jednotkách (holobytech) velikosti 1+0 (Třetí patro je nepřístupné.)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Jedná se o okrajovou oblast města, z části o průmyslovou zónu.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je z jedné strany vymezena hlavní silnicí (vzdálenou cca 30 metrů), z druhé strany zdemolovanými objekty.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 200 metrů od lokality.
Veškeré služby (mimo obchodu) jsou dostupné až v centru města, což je v dosahu cca 20 minut autobusem (zastávka je několik minut chůze od lokality).

Stav domu/ů

Špatný
Objekt konstruovaný z unimobuňek je zachovalejší.
Zděný objekt je ve výrazně horším technickém stavu: v přízemí je zdemolované sociální zařízení a společné kuchyňky.
Asi dvě třetiny bytů jsou „vybydlené“, chybí zde okna i dveře. Ve druhém patře je jediný funkční (zamykaný) záchod, používání je po domluvě umožněno i obyvatelům přízemí.
Devastace objektů je velmi zjevná.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy.
Do domu není zavedena teplá voda.
Vodu je možné čerpat pouze ze společného zdroje na chodbě.
Jsou zaznamenány odběry elektřiny „načerno“.

Vlastník nemovitosti

Obec
Objekty jsou vedeny jako holobyty pro ubytovávání neplatičů z městských bytů.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným i „přirozeným“ sestěhováváním
Dříve oba objekty sloužily jako ubytování pro brigádníky pracující na okolních šachtách a v sousední drátovně.
V 90. letech sem město začalo sestěhovávat rodiny neplatičů z městských bytů, což se děje prakticky dodnes.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
V posledních měsících zaznamenány případy nelegálního užívání objektu romskými rodiny z lokalit z okolí města.
V několika případech došlo k soudnímu vystěhování bez nároku na náhradu z důvodu opakovaného neplacení nájmu.
V poslední době probíhá vystěhovávání rodin do jiných karvinských lokalit. Město uvažuje o demolici objektů.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

63 467

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75
Podle nejnovějších informací dojde během léta 2006 k úplnému vystěhování lokality.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

78 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

65 %

Od 16 do 60 let

34 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

22,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Příležitostně jsou někteří najímáni externími firmami na výkopové a stavební práce.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jsou zde významně zastoupeny krádeže a narkomanie.
Jedním z největších problémů obyvatel je velmi vysoká zadluženost a neschopnost řešení vzniklé situace legálním způsobem.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 150

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga.
Jsou zapojeni do programů „Sokrates“ a „Komenius“ (proškolování pedagogů, výlety).
V rámci ŠVP – disponibilní hodiny pro výuku romštiny
Jsou partnery Sdružení Romů Severní Moravy v projektu Equal „Romcentrum“ (provozují keramickou, košíkářskou a drátkovací dílnu).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají. O předložení projektu ani neuvažují.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Je zpracováván komunitní plánu, v němž je zakotvena romská problematika v kategorii „Lidé v obtížných životních situacích – Romské menšiny“.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 4 TSP (od 2003).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti např. s přípravou projektu „Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě se zaměřením na komunikační dovednosti" či se SROP v projektu „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“.

Nestátní neziskové organizace

Lačho lav
Bratranců Veverkových 2805

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou inforomováni, praktické zkušenosti nemají. Vzhledem k personálnímu zajištění NNO je příprava projektu nereálná.

Sdružení Romů Severní Moravy Karviná
Palackého 607

Aktivity a projekty:
Provozují Romcentrum – kulturní a společenské centrum.
Organizují volnočasové aktivity.
Fungují také jako romská pracovní agentura.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktickou zkušenost s EQUAL (projekt Romcentrum).
Různé další zdroje.

Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Projekt „Terne čhave – Mladí lidé“ (projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže). Cílem projektu je vybudování funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních služeb v kraji určených především uživatelům ohroženým sociální exkluzí v důsledku života v prostorově segregovaných lokalitách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti mají s OP RLZ.

Drom
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt