GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.2.7 Prachatice

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednotlivé činžovní domy v několika ulicích v okolí náměstí

Poloha lokality v rámci obce

Centrum Součástí běžné zástavby

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Domy jsou součástí okolní zástavby. Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí ve stejných či vedlejších domech. Občanská vybavenost je v dosahu 5 až 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Stav jednotlivých domů je různý.

Vybavenost domu/ů

Standardní vybavení
V některých domech jsou akumulační kamna, v některých se topí tuhými palivy. Ve většině bytů voda ohřívána bojlery. Do domů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Některé z domů mají být privatizovány. Město hledá pro jejich obyvatele možnosti náhradního bydlení.
Neplatičství se v současnosti příliš nevyskytuje. (V minulosti pro neplatiče instalovány 4 unimobuňky. V současnosti v nich žije jen jedna romská rodina. Lidé v buňkách většinou nebydlí dlouho.)

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Současní obyvatelé lokality jsou ve většinou potomky olašských Romů, kteří do města přišli koncem 50. let.
Migrace ze Slovenska jen z důvodu uzavírání sňatků. Během jara a léta dlouhodobé návštěvy příbuzných ze Slovenska.
Ke stěhování z lokality prakticky nedochází.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

11 789

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna
V některých z domů tvoří Romové většinu obyvatel, v některých je více neromů.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují "načerno" (výkopové práce v Českém Krumlově, podomní prodej).
Ve městě působí romská firma (úklidové práce pro město; dostává příspěvek na 5 VPP od úřadu práce, netýká se olašských Romů).

SOCIÁLNÍ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje prostituce (mimo město), lichva (lichvář žije přímo v lokalitě), kapesní krádeže a drobné krádeže (páchané dětmi).
Problémy s hazardem (karty).
Problém zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Zvláštní škola
Celkový počet žáků: 105

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Multikulturní vzdělávání pro 3 pedagogy.
Škola nabízí možnost doučování. Dětmi z lokality není využíváno. Škola nabízí volnočasové aktivity (jen jedna dívka z lokality chodí na tenis).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti dosud žádné.
Účast pedagogů na multikulturním vzdělávání hrazena z prostředků Phare.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

V současnosti je vytvářen komunitní plán (v jeho rámci uspořádáno "setkání u kulatého stolu s romskými občany", jednání o aktivizaci romských OS

Funkce romského poradce

Ano
(od roku 2003; kumulovaná funkce – poradce pro národnostní menšiny na 0,2 úvazku)

Aktivity a projekty

V rámci kontaktní místnosti na MÚ probíhá 2x týdně tzv. školička pro předškolní děti obyvatel lokality (pod záštitou romského poradce, spolupracují studenti z VOŠ pedagogické a sociálně zdravotní pomocník)
Sociální odbor MÚ ve spolupráci s Městskou policií pořádá rekreačně výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých rodin.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice
Zlatá Stezka 145

Aktivity a projekty:
Projekt "Žijme bez předsudků" (realizován od listopadu 2005). Středisko motivace pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí – do ošacovacího střediska ČČK dochází 4 romské děti ze speciální ZŠ v Prachaticích a Volarech - obsluha klientů ošacovacího střediska, praktické seznámení s problematikou sociálních služeb, komunikace s klienty, pozitivní ovlivnění postoje k zaměstnání. Součástí projektu doprovodné programy – volnočasové aktivity – např. Dancemania" – nesoutěžní přehlídka tanečních skupin z JČ kraje, divadelní představení pro sociálně znevýhodněné děti.
Financování:
Projekt "Žijme bez předsudků" (realizován od listopadu 2005) financován z SROP (opatření 3. 2. – podpora romské integrace v JČ kraji, schváleno KÚ).
Projekt "Nikdo nemusí být sám" financován z KÚ grantu. (30% finanční spoluúčast Český červený kříž).

DROM
Brno

Aktivity a projekty:
Od února 2006 zde působí sociálně zdravotní pomocník (v rámci projektu "Sastipen ČR")
Financování:
ESF (OP RLZ).

Jiný subjekt

Úřad práce Prachatice

Aktivity a projekty:
Praktické rekvalifikace pro osoby bez vyučení – stavební činnosti, strojírenské profese, práce s textilem, montážní práce. Účast Romů z města. (APZ). Rekvalifikační kursy v rámci ESF – "Příprava na práci", "Najdi si práci" (OP RLZ) – poradenství, vzdělávání, rekvalifikace – zaměřeno na dlouhodobě nezaměstnané se základním vzděláním.
UP přispívá na mzdy 5 VPP pro úklid města (2 – 3 Romové). Projekt "Emauzy" (azylové domy + UP) – spolupráce s azylovým domem Farní charity – příspěvek na mzdu zaměstnance. (financováno z APZ). Dříve dotována jako VPP pracovní místa u romské firmy Emil Laci (úklidové práce pro město).
Financování:
Praktické rekvalifikace financovány z APZ.
Projekty "Příprava na práci" a "Najdi si práci" v rámci ESF (OP RLZ).

Městská policie Prachatice

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s MÚ pořádán pobytový tábor pro děti ze speciální ZŠ Prachatice (účast 4 Romů).
Vybudování centra volného času na ZŠ v Prachaticích.
Financování:
Financováno z grantu KÚ, projektu "Partnerství 2005" (Ministerstva vnitra ČR).