GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.8.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Slaný]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Drážní domek v majetkovém fondu ČD

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází 100 metrů od obce Klobuky.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Domek je zcela mimo obytnou zástavbu. Lokalita je jasně vymezena železniční tratí z jedné strany a polem ze strany druhé. nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od lokality cca 100 metrů.
Většina základních služeb je v dosahu cca 10 – 15 minut pěšky od lokality.

Stav domu/ů

Solidní
Dům je bez investic do údržby.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy není k dispozici
Veškeré inženýrské sítě mimo elektřiny jsou nedostupné.
Topení na pevná paliva.
Voda je denně dovážena obyvateli lokality z obecní studny, která je vzdálena cca 500 m. Studna v lokalitě je chemicky znečištěna.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Drážní domek je ve vlastnictví ČD. Jednání obyvatel lokality s ČD o odkoupení pozemku a objektu jsou neúspěšná. ČD nepovolují žádné stavební úpravy ani v případě financování ze strany obyvatel.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Existence lokality cca 30 let. Původně obyvateli byli pouze zaměstnanci ČD, kteří zde získali legální ubytování.
Migrace ze Slovenska ani migrace do zemí EU nebyla zjištěna.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1001

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

94 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

30 %

Od 16 do 60 let

70 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách. Ojedinělé jsou drobné výpomocné práce obyvatelům obce (skládání uhlí či sekání dřeva). Rozšířený je též sběr kovů a železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně jsou zde zastoupeny krádeže, ojediněle lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna (kapacita: 104 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga.
Probíhá tu individuální doučování romských dětí.
Děti z lokality se účastní volnočasových aktivit.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Asistent pedagoga je hrazen z obecního rozpočtu.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.