GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.3.2 Břeclav

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dům s 15 bytovými jednotkami 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Objekt se nachází na samém okraji městské části.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Objekt se nachází cca 500 metrů od posledních obytných budov. Základní občanská vybavenost je v dosahu cca dvaceti minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Z hlediska statiky je objekt v dobrém stavu. Stěny objektu jsou provlhlé a tvoří se na nich plíseň.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava částečně chybí
Topí se elektrickými přímotopy.
Voda je zavedena pouze do společné umývárny a kuchyně. Teplá voda chybí.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Objekt byl dříve kravínem. Cca před 5 lety byla provedena nákladná rekonstrukce. Objekt začal sloužit jako ubytování pro neplatiče, tzv. holobyty. Postupně sem byly stěhovány rodiny, které měly dluhy na nájemném, popřípadě jim zde bylo poskytnuto náhradní ubytování, pokud jejich původní byty byly v havarijním technickém stavu. V současnosti je obsazeno jen 7 bytů.
Sociální mobilita byla zaznamenána u jedné rodiny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

25 716

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %
Některá manželství jsou smíšená.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Většina

Střední bez maturity

Jednotlivci

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva, prodej drog a drobné krádeže.
Významněji je zastoupeno gamblerství, ojediněle alkoholismus a narkomanie.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, obecná škola ( 2. – 5. ročník na odloučeném pracovišti)
Celkový počet žáků: 774

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

1 asistentka pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (romské děti se jich neúčastní).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola a přípravný stupeň přípravné školy
Celkový počet žáků: 86

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

2 asistenti pedagoga.
Realizují projekt z ESF na integraci dětí s mentálním postižením (v partnerství s městem, úřadem práce, SRPŠ a Remedia Plus).
Dále mají 4 projekty pro znevýhodněné děti – jeden z toho je zaměřen na romské žáky.
Volnočasové aktivity (taneční kroužek, vaření, sport, výtvarný kroužek)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají. Přípravu a realizaci projektů vnímají jako příliš náročnou.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V současnosti je zpracováván komunitní plán.

Funkce romského poradce

Funkce zřízena v rámci sociálního odboru.

Aktivity a projekty

Od léta 2006 2 místa TSP.
V rámci projektu „Zelené město“ zaměstnávají na VPP (Romové nemají příliš zájem).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají, nikoli však v sociální oblasti.
Dotace od Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Svaz Romů v Břeclavi, o. s.
Valtická 46

Aktivity a projekty:
Volnočasové aktivity (sportovní akce), TSP, zaměstnanecké poradenství
Chystají systematické doučování a vznik komunitního centra.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
NROS
OSF
MPSV
Dotace od MÚ a KÚ

Sekce romských poradců
Brno

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Romské centrum zaměstnanosti“.
Organizují kurzy práce s PC.
Realizují projekty na předškolní výchovu.
Financování:
Dotace od KÚ
Informace i zkušenosti s přípravou projektu z ESF mají.

DROM, o. s.
Brno

Aktivity a projekty: V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců budou působit 2 pracovníci. Financování: OP RLZ

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.