GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.14.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Tanvald]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Podlouhlý jednopatrový dům o čtyřech vchodech
Byty 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Dům stojí na konci města při hlavní silnici.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům je součástí zástavby u hlavní silnice, jako jediný má však vchody pouze ze dvora. Tvoří uzavřený celek.
Sociálně nevyloučení žijí v okolních domech.
Občanská vybavenost je v dosahu 10-15 minut.

Stav domu/ů

Špatný
Dům je všeobecně zchátralý. Okna jsou částečně rozbitá, vchodové dveře zničené, střecha a okapy jsou narušené. Vnitřní prostory jsou zničené a komíny jsou ve špatném stavu. Vnější fasáda je zepředu ze strany od silnice opravena, avšak pouze na efekt.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
V bytech se topí lokálně tuhými palivy.
Vodovod v zimě zamrzá.
Koupelny chybí. WC je společné na chodbě (nefunguje).

Vlastník nemovitosti

Soukromý majitel
V současnosti došlo ke změně majitele. Původní majitel se o dům nestaral, záměry nového majitele zatím nejsou známy.
Je využíván institut zvlášního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
V lokalitě žili Romové již před rokem 1989 (nábor zaměstnanců ze Slovenska). V posledních letech (cca od roku 2002) sem bylo přestěhováno několik rodin z Desné, kde soukromý majitel uvolňoval dům.
Migrace mimo lokalitu probíhá pouze v rámci sňatků.
Tendence opouštět lokalitu nebyla zaznamenána. Naopak počet obyvatel narůstá, dochází k přistěhovávání z okolních obcí. Je očekáván výrazný příliv obyvatel z Tanvaldu v souvislosti s demolicí jedné z lokalit.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 759

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

32 %

Od 16 do 60 let

68 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

4 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Převážná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Příležitostí k práci je v obci málo. K práci v jiných městech se zdejší obyvatelé dostávají jen výjimečně.
Někteří si přivydělávají sběrem kovů a rozebíráním vraků.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány výrazné problémové jevy.
Menším problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 365

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity.
Zajišťují doučování a vypracování domácích úkolů v družině.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 60

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %
Velká fluktuace žáků, zaznamenány romské děti ze Slovenska.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola vytvořila svůj alternativní program pro rozvoj romských žáků, kantorky se zúčastnily kurzů multikulturní výchovy.
Účast v soutěži Romano Suno.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity či projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Projekty zaměřené na sociální oblast nepovažují za perspektivní, proto o informace ani nejeví zájem.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikoávny žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.