GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.21.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři bytové domy
Byty o velikosti 1+1 až 3+1

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Cca 10 minut pěšky od centra města.

Míra prostorového vyloučení

Žádné

Stav domu/ů

Solidní
Jsou rozbita některá okna, chybí kliky u dveří, někdy zcela chybí dveře. Okolí domů není udržované.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy.
Koupelnami je vybaveno jen několik bytů. Obyvatelé mají možnost využívat sprchu v Charitním zařízení v jednom z domů.

Vlastník nemovitosti

Obec
Jeden z domů je pronajatý Farní charitě, která zde provozuje azylový dům pro matky s dětmi, krizové centrum pro bezdomovce a sociálně slabé, stacionář (školku) a klub pro školní mládež.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „řízeného“ sestěhovávání
Romové byli do lokality sestěhováváni v důsledku restitucí a privatizací městských bytů. Město tyto byty přednostně přidělovalo Romům.
V sezóně zde pobývají dlouhodobé návštěvy příbuzných ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

13 081

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,8 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují „načerno“ (většinou výkopové práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železa či dovozem a prodejem bazarového zboží z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Vyskytují se zde případy krádeží v supermarketech, lichva, gamblerství a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Situace ve školství nebyla předmětem zkoumání.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Informace nezjištěna

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 terénní sociální pracovník.
Podporují činnost NNO.
Umožňují prominutí dlužného nájemného a penále z prodlení na základě dobrovolné práce pro město za předem domluvených zásad.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna
Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Farní charita
Masarykova ul. 1492

Aktivity a projekty:
Od roku 1993 mají pronajatý jeden z domů v lokalitě A. Provozují zde (vedle azylového ubytování a krizového centra pro bezdomovce a sociálně slabé) školku (stacionář pro děti od 3 do 6 let; kapacita 20 dětí) a romský klub (pro děti od 6 do 15 let; kapacita 30 dětí), kde nabízejí doučování a volnočasové aktivity (součástí je dílna).
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Naděje, o. s.
Sladkovského náměstí 1365

Aktivity a projekty:
Od roku 2006 na základě smlouvy s městem spravují ubytovnu pro neplatiče (lokalitu B).
Poskytují sociálně právní poradenství, zajišťují TSP, organizují volnočasové aktivity a doučování, věnují se vzdělávání dětí i dospělých.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.