GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.5.8 Ledce

[Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Bývalý statek (zemědělská usedlost do tvaru U) – obydlená je jen jedna polovina objektu.
Součástí lokality je ještě jeden menší dům, u kterého stojí maringotka a další objekty z plechu a dřeva.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita je částečně ohraničená plotem a přístavbami. Nachází se mimo ostatní zástavbu. Cca 30 metrů odtud se nacházejí nově postavené řadové domky, kde je mimo jiné i obecní úřad.
Základní občanská vybavenost je dostupná v Třebechovicích, kam se obyvatelé lokality dostávají osobními automobily.

Stav domu/ů

Špatný
Některá okna jsou rozbitá, objekt má narušené zdivo a propadlou střechu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se dřevem (obyvatelé na něj chodí do lesa).
Přívod vody sice existuje, ale je odpojen. Obyvatelé pro vodu chodí k místní studni.
Do domu není zaveden plyn ani kanalizace.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Do minulého roku byl vlastníkem objektu Pozemkový fond. V prosinci byl statek vydražen. Novým majitelem se stal soukromý podnikatel.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Někteří ze současných obyvatel na statku dříve pracovali. Po rozpadu JZD zde zůstali. Později se přistěhovali jejich příbuzní.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

269

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

20 %

Od 16 do 60 let

80 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

Informace nezjištěna

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.Trvalé zaměstnání nemá nikdo, obyvatelé lokality pobírají jen sociální dávky. Přes léto mnozí muži pracují „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významněji jsou zde rozšířeny krádeže. V minulosti docházelo také k násilné trestné činnosti.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 631

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí doučování a volnočasové aktivity (kroužky), o které ovšem romské děti nemají zájem.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Přes ESF mají hrazená školení (např. „Brána jazyků“, v rámci kterého jsou školeni učitelé jazyků).

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.