GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.14.1 Bezměrov

[Obec s rozšířenou působností: Kroměříž]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Rodinný dům

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v okolích domech.
Občanská vybavenost je v dosahu 10 minut chůze (základní obchody) nebo 30 minut autobusem v Kroměříži (lékař).

Stav domu/ů

Neobyvatelný
Dům je již před 15 lety určen k demolici. Střecha se propadá, zatéká dovnitř, v domě je zima, špatně se vytápí. Hrozí jeho zborcení.
Na dvoře je postaven ještě jeden malý domeček, kde žije jedna nukleární rodina. V tomto domečku není zavedena voda, jsou tam jedna malá kamna, všechny děti mají problémy s ledvinami.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se dřevem.
Do domu není zavedena teplá voda. Přívod vody v zimě zamrzá.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby
Dům vlastní příbuzní obyvatel z Holešova.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Romové žijí v tomto domě od roku 1978.
Sociální mobilita zaznamenána u dvou obyvatel lokality.
Jedna rodina se vrátila z emigrace do Velké Británie.
Přes léto zde pobývají dlouhodobé návštěvy příbuzných ze
Slovenska, Prostějova a Kojetína.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

544

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

44 %

Od 16 do 60 let

56 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100%

Formy zabezpečení obživy

Všichni obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“. V sezóně si někteří přivydělávají sběrem lesního ovoce a sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
V jednotlivých třídách integrováni žáci v programu zvláštní škola
Celkový počet žáků: 34
Na škole je jen 1. stupeň.

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (6 kroužků)
Některé romské děti je navštěvu.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 343
Děti z lokality sem přecházejí na 2. stupeň

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola nerealizuje žádné specifické aktivity ani projekty.
Doučování nabízejí dle individuální potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 128

Odhad podílu romských žáků na škole

cca 51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabídka volnočasových aktivit – 12 bezplatných kroužků, velmi malá účast.
Doučování nabízejí dle individuální potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Obci byla nabídnuta půjčka na zajištění náhradního bydlení obyvatel domu. Ta ji ale odmítla s odůvodněním, že by ji neměla z čeho splatit.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.