GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.8.14 Velké Kunětice

[Obec s rozšířenou působností: Jeseník]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva domy: jeden větší (bývalá celnice) a druhý menší (rodinný domek obklopený dřevěnými přístavky)
Domy jsou naproti sobě přes silnici.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Domy se nachází u silnice, na křižovatce a stojí zcela osamoceně. Za silnicí se nachází státní hranice s Polskem.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 300 metrů od lokality ve Velkých Kuněticích.
Většina základních služeb je dostupná cca 15 – 20 minut pěšky nebo cca 15 minut za použití prostředků hromadné dopravy (autobus).

Stav domu/ů

Špatný
Jeden dům je ve špatném stavu. Má zcela opadanou omítku. Objekt má také problémy s propadajícími se stropy. Je vlhký a zatéká do něj. Byty jsou v rámci možností udržované.
Rodinný dům je také ve špatném stavu. Uvnitř jsou hliněné podlahy, vnitřní prostory jsou zdevastované, střecha je poškozená, do objektu zatéká.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Voda není do objektu zavedena, teplá voda se získává ohřevem na kamnech. Voda se dříve čerpala ze 2 studní. V současné době je jedna studna zaházená a voda z druhé je závadná. Cca 300 m od domků je vyveden kohout vodovodu z Velkých Kunětic, který slouží jako zdroj pitné vody.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality
První objekt je v rukou dvou soukromých majitelů – obyvatel domu.
Druhý objekt je také v rukou jednoho z obyvatelů.
Majitelé se čas od času střídají (vždy v rámci obyvatel domu).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Lokalita vznikla v 60. letech, kdy sem přišli Romové ze Slovenska a obydleli objekty.
V 90. letech přišla ze Slovenska další rodina.
V současné době v domech bydlí jejich potomci.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

629

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50
Počet obyvatel se průběžně mění.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

36 %

Od 16 do 60 let

54 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

24,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina z obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují, většinou „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem starého železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují drobné krádeže. Ojedinělé jsou též problémy s alkoholismem a gamblerstvím.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 130

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga, kteří žákům pomáhají s přípravou na vyučování a s doučováním.
Nabízejí řadu volnočasových aktivit.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
V současné době podala škola projekt na zvyšování kvalifikace pedagogů. Výsledky hodnocení nebyly v době provádění výzkumu známy.
MŠMT.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Jeseník)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Společenství Romů na Moravě
Brno

Aktivity a projekty:
Chtějí zaměstnat obyvatelku lokality jako terénní sociální pracovnici.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

Ester Javorník
Zálesí 111

Aktivity a projekty:
Od roku 1998 se věnují komplexní práci s romskou komunitou na Javornicku:
pracují s dětmi ve Středisku dětí a mládeže (volnočasové aktivity), zajišťují TSP, realizují projekt chráněného bydlení (15 bytů na Javornicku), věnují se podporovanému zaměstnávání (spolupráce s UP Javorník – 55 pracovních míst), organizují vzdělávací rekvalifikační kurzy.
V jejich projektech je zapojeno cca 150 Romů z Javornicka (80 aktivně, 53 v chráněném bydlení).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ.
MPSV
Phare
NROS

Boétheia – Společenství křesťanské pomoci
Jeseník

Aktivity a projekty:
V rámci azylového domu zřídili pokoje, kde jsou dlouhodoběji ubytovány romské rodiny bez přístřeší.
Dále provozují noclehárnu pro romské bezdomovce, kde je možnost i denního pobytu a ubytovnu pro matky s dětmi.
Ve spolupráci s Městským úřadem Jeseník zřídili tzv. startovací byt
Realizují projekt SROP – „Vytvoření a ověření integračního programu pro občany po návratu z výkonu trestu a pro osoby ohrožené trestnou činností“
V rámci svých činností jsou v pravidelném kontaktu s některými rodinami z lokality ve Velkých Kuněticích.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.
MPSV
MV ČR
Olomoucký kraj
Město Jeseník

Roma Vidnava, o. s.
Vidnava

Aktivity a projekty:
Provozují dětské centrum v lokalitě v obci Velká Kraš.
V obci Velké Kunětice poskytují obyvatelům lokality základní poradenství. Nemají však v obci své sídlo.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
MV ČR
MPSV
Obec Vidnava

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.