GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.8.2 Dobromilice

[Obec s rozšířenou působností: Prostějov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři rodinné domy
Dva z domů jsou u sebe, třetí leží samostatně.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu do 10 minut chůze. Některé služby a instituce se nacházejí v Prostějově.

Stav domu/ů

Solidní / Špatný
Dva domy jsou „v havarijním stavu“ (zdi jsou popraskané, schody poškozené, některá okna rozbitá, do domů zatéká). Třetí dům je ve slušném stavu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Jednotlivé domů se navzájem liší.
Dům v dobrém stavu má k dispozici elektřinu, tekoucí vodu, kanalizaci, plynové topení atd.
Naproti tomu ve zbývajících 2 domech zcela chybí kanalizace a sociální zařízení, elektřina je k dispozici, ale byla odpojena z důvodu neplatičství. Topí se zde kamny na tuhá paliva.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality
Obyvatelům byla poskytnuta bezúročná půjčka na koupi domu. Byly s nimi podepsány smlouvy, na základě kterých po pěti letech (tj. v roce 2007) a plnění smluvených podmínek přechází objekt do jejich soukromého vlastnictví.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
V roce 2002 byli do objektu bývalého statku přestěhováni Romové z prostějovské kolonie u sv. Anny. (Objekt byl vybrán prostějovskou Domovní správou a. s. a nabídnut jako náhradní ubytování.)
Sociální mobilita nebyla zaznamenána. Obyvatelé budou moci prodat dům až v roce 2007, kdy na ně budou převedena vlastnická práva.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

846

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

9 %

Od 16 do 60 let

88 %

Nad 61 let

3 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

26,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Převážná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Jedna osoba je zaměstnána na VPP.
Někteří pracují příležitostně “načerno“ (pomocné stavební práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železa a jablek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují drobné krádeže a podvody s půjčkami.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

do 10 %
Škola se speciálním vzdělávacím programem se nachází až v Prostějově. Rodiče dětí trvají na tom, aby děti chodily do bližších běžných základních škol.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 35
Škola má pouze 1. stupeň.

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity.
Zajišťují doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Přípravu projektu považují za příliš komplikovanou.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 312

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1asistentka pedagoga.
Realizují projekt MŠMT na integraci romských žáků “Ostrov pokladů“. Zabývá se krizovým přechodem na 2. stupeň, a je založen na neformálních aktivitách vedoucích k začlenění dětí do kolektivu.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MŠMT

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Prostějov)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity nebo projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v Tísni – společnost při ČT, o.p.s.
Prostějov

Aktivity a projekty:
Působí zde 1 TSP (dojíždí z Prostějova).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností.

Archa
Prostějov

Aktivity a projekty:
Zajišťují zde TSP. Činnost je v současnosti omezena z důvodu nedostatku financí.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Praktické zkušenosti nemají.
V současnosti nedostali dotace na činnost, TSP pokračuje na bázi dobrovolnictví.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.