GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.4 Česká Kamenice

[Obec s rozšířenou působností: Děčín]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva domy po 8 a 9 bytech (bývalá ubytovnu pro dělníky místní textilky, dnes městské nájemní domy).
V jednom domě jsou byty velikosti 1+1 až 4+1, ve druhém domě byty velikosti 1+1 a 2+1 (3. kategorie).

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita leží na samém konci obce, stranou od silnice. Domy stojí mimo zástavbu a tvoří relativně uzavřený komplex. V okolí se nacházejí rodinné domky či chaty.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 20 metrů od objektů.
Většina základní občanské vybavenosti je v dosahu cca 20 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Špatný
Do domů zatéká, na zdech jsou plísně, je narušená střecha, zničené krovy a vnitřní prostory. V jednom z domů je částečně zborcený strop ve sprše.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy.
V jednom domě jsou všechny byty vybaveny vlastním sociálním zařízením, ve druhém bytě je sociální zařízení umístěno na chodbě (Teplá voda je zde pouze ve společných sprchách.).
Kvůli neplatičství účtů není občas odvážen odpad.

Vlastník nemovitosti

Obec
Neplatičství časté, v některých případech je využíván institut zvláštního příjemce.
Město plánuje domy prodat.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Lokalita vznikla spontánně. Romové zde bydleli již před rokem 1989 a rodiny se zde rozrůstaly. Později se město rozhodlo nastěhovat sem všechny „problémové“ romské rodiny (neplatiče). Postupně se odstěhovali všichni neromští obyvatelé lokality (poslední v roce 2003).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

5 473

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

48 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

14,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří pracují příležitostně „načerno“ (výkopové a stavební práce, obchodování s bazarovým zbožím dovezeným z Německa). Několik osob pracuje na VPP (v rámci programu „Návrat“). Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se v lokalitě vyskytuje prostituce, prodej drog (pervitin), lichva (ve městě jsou údajně 3 lichváři) a krádeže. Ojediněle se vyskytuje problém se závislostí na alkoholu a gamblerství.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

11 – 20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 600

Odhad podílu romských žáků na škole

do 20 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1asistentka pedagoga.
Provozují školní Klub, který vede asistentka pedagoga. Klub navštěvují i děti předškolního věku (které nenavštěvují přípravnou třídu) a účastní se přípravy na školní docházku.
Klub též zajišťuje doučování a volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
MŠMT

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 63

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty


V minulosti se zapojili do projektu „Síť měst pro řešení romské problematiky“ (iniciovaném v roce 2003 městem Pardubice). V současnosti nerealizují žádné specifické projekty.
Spolupracují s úřadem práce na programu „Návrat“ pro dlouhodobě nezaměstnané v okrese Děčín. Zaměstnávají 20 osob na VPP (většinou se jedná o Romy).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Úřad práce v Děčíně
Březinova 442/1, Děčín

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Návrat“ pro dlouhodobě nezaměstnané v okrese Děčín s cílem vytvoření 50 pracovních míst. Z České Kamenice se účastnilo 17 Romů.
Financování:
EQUAL
APZ