GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.6.6 Mimoň

[Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dům o 7 – 10 bytových jednotkách (bývalá mateřská školka)
Podle MÚ se jedná o soukromou ubytovnu. Podle obyvatel lokality se jedná o soukromý nájemní dům.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům částečně vybočuje ze zástavby, je obklopen zahradou.
Sociálně nevyloučení žijí v domech v okolní zástavbě.
Základní občanská vybavenost je v dosahu okolo 5 – 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní / Špatný
Vnitřní prostory domu i okolí jsou udržované. Jedná se však o starý dům, kde delší dobu nebyly realizovány větší opravy. Do domu zatéká, vyskytují se plísně.
Podle obyvatel lokality se v 1 z bytů zhroutil strop, je narušená statika (pukliny v obvodových zdech).

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se tuhými palivy, nebo elektrickými přímotopy.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Nájemníci hradí nájem přímo majiteli.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Lokalita vznikla nově, přistěhovávají se sem rodiny z jiných částí Mimoně, kde je vzhledem k bytové politice obce pro romské rodiny nemožné získat byt. V obci jsou přidělovány byty podle kritérií, na něž většina Romů nedosáhne (podmínkou je například trvalé zaměstnání). Zaznamenány však byly i rodiny z jiných obcí či Prahy.
Sociální mobilita nebyla nezaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

6 709

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

V Novém Boru působí jedna romská firma, která najímá lidi na příležitostné výkopové práce. Neosvědčila se díky nevyplácení mezd, neplacení sociálního a zdravotního pojištění a díky nekvalitně odvedené práci.
Více informací nezjištěno.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 – 40 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 400

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
2 – 3x týdně je zajišťováno doučování.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 70 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Zajišťují doučování.
Organizují volnočasové aktivity: taneční kroužky, aerobik, míčové hry.
Chystají projekt na zvýšení romské vzdělanosti zaměřený na 3 věkové skupiny:
i) předškolní (přípravný ročník)
ii) mládež nad 15 let (jednorázové akce, PC kurzy apod.)
iii) dospělí (práce na PC a s Internetem)
Podrobnosti o realizaci nebyly zjištěny.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, výše uvedený projekt uvažují financovat z tohoto zdroje.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2003, zároveň vykonává funkci TSP)

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP.
Romské děti se mohou účastnit aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (pořádané SO) – konkrétní aktivity nezmíněny.
Zřizují pracovní místa v rámci VPP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Okrouhlická 115/II

Aktivity a projekty:
Od roku 2001 zde působí 1 TSP. Zajíždí za klientskými rodinami také do Ploučnice, Ralska, Pertoltic pod Ralskem, Náhlová aj. (má cca 30 klientů za měsíc).
Nabízí psychosociální poradenství, pomoc při jednání s úřady, s vyplňováním formulářů, informování, vyjednávání splátkových kalendářů.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají řadu praktických zkušeností.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Bachtale
Okrouhlická 115/II

Aktivity a projekty:
Od roku 2000 organizovány volnočasové aktivity, výlety, letní tábor, preventivní programy.
Klubovna je provozována v soukromém domě, protože nebyly získány jiné prostory od MÚ. Činnost sdružení založena na práci členů sdružení jako dobrovolníků. Dobrovolníci jsou také z řad studentů z gymnázia.
Proběhla rekvalifikace 10 lidí na svářeče v Mnichově Hradišti (soukromá firma), kteří získali zaměstnání.
Fungování organizace velmi úzce provázáno s působením Člověka v tísni.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti nemají.
Město Mimoň
Příspěvků členů sdružení
Sponzorské dary

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný jiný subjekt.