GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.4.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Činžovní dům o 9 bytech, který slouží jako ubytovna pro rodiny s dětmi.
K dispozici jsou garsoniéry a byty velikosti 1+1.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Ubytovna se nachází na konci města, za plynárnou. K domu vede jediná přístupová cesta z hlavní silnice do údolí.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Dům stojí zcela mimo zástavbu, z jedné strany je oddělen řekou, z druhé strany cesty začíná lesík. Nejbližším sousedícím objektem je plynárna. Lokalita je izolovaná, v okolí se nevyskytuje obytná zástavba.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 500 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu přibližně 15 minut veřejnou dopravou. Nedaleko lokality se nachází tramvajová zastávka na trati Liberec – Jablonec (intervaly cca 20 min), centrum je vzdáleno cca 10 minut.

Stav domu/ů

Bezvadný
Některé byty jsou po rekonstrukci (7 obydlených + 2 před předáním), v dalších se rekonstrukce chystá.
Rekonstrukce objektu částečně financována z dotace Rady vlády pro záležitosti romské komunity. V současné době přispívá na rekonstrukci MÚ z rozpočtu města.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Byty jsou plně vybaveny, zařízeny nábytkem.
Topí se tuhými palivy.

Vlastník nemovitosti

Obec
Dům slouží jako ubytovna pro sociálně potřebné rodiny s dětmi.
Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou (na 6 měsíců), smlouvu lze prodlužovat.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Ubytovna existuje již od 90. let. Město chtělo dům (původně rekreační objekt) v dezolátním stavu přestavět na holobyty.
Docházelo k řízené etnické homogenizaci a rychlému narůstání dluhů. Objekt byl postupně devastován.
Z podnětu TSP získána dotace z Rady vlády pro záležitosti romské komunity na rekonstrukci objektu. Zadlužené rodiny byly vystěhovány do lokality B.
Poté zde byla zřízena městská ubytovna pro rodiny s dětmi. Do provozu byla uvedena v roce 2004. Byl zaveden ubytovací řád a zřízena pozice správce objektu, což mělo velmi pozitivní dopad na život v lokalitě, nedochází k devastaci bytů ani jejich vybavení, správce má autoritu.
Ubytovna má plnit funkci „startovacích bytů“, což je zakotveno v „Koncepci sociální práce“ schválené Radou města.
Sociální mobilita byla zaznamenána u jedné rodiny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

44 571

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

62 %

Od 16 do 60 let

38 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

75 %

Střední bez maturity

25%

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,00 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Dva muži jsou zaměstnáni na VPP přímo v lokalitě.
Někteří obyvatelé lokality vykonávají příležitostně práci „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány zásadní problémové jevy (díky velmi aktivnímu výkonu TSP).
Problémem je jen zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok. Některé rodiny jsou zadluženy až u 3 institucí.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 307
Jsou zde specializované třídy zaměřené na vývojové poruchy učení (ve školním roce 2005/2006 v 1. – 3. ročníku).
Od září 2006 1. třída se vzdělávacím programem "Montessori"

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
Škola (se vzdělávacím programem základní škola) s největším podílem romských dětí v Jablonci. Školský odbor města motivoval jablonecké školy respektovat spádové oblasti, čímž se začal v této škole snižovat do té doby rostoucí poměr romských žáků.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují kurzy pro doplnění základního vzdělání dospělých.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 202
Skola bude od 1. 9. 2006 přejmenována na Základní školu.

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1993)

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity organizují ve spolupráci s rodiči.
Spolupracují s učebními obory v Jablonecké bižuterii.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 95
Skola bude od 1. 9. 2006 přejmenována na Základní školu.

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %
Z lokality A chodí romské děti hlavně do této školy (bez ohledu na spádovost).

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Nabídka volnočasových aktivit (počítače, sportovní aktivity, hra na kytaru).
Romská poradkyně je členkou rady školy.
Pořádají osvětové akce.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Připravováno je komunitní plánování, ve kterém bude zahrnuta sociální koncepce počítající s rozvojem integračních programů pro romskou komunitu.

Funkce romského poradce

Ano (pozice zřízena již před rokem 2003, velmi aktivní)

Aktivity a projekty

Od roku 2002 zde působí 2 TSP (na 1,5 úvazku).
Komise na bytovém odboru přiděluje ve výběrovém řízení dotované sociální byty (4 – 8 bytů/rok).
Město průběžně zřizuje místa na VPP pro vybrané obyvatele sociálně vyloučených lokalit.
Rozpracovávají vytvoření vícestupňového systému sociálního bydlení (holobyty pro neplatiče – ubytovna pro rodiny s dětmi - dotované sociální byty pro sociálně potřebné mimo lokality).
Od jara 2006 má být uveden do provozu tzv. „Spolkový dům“ a v jeho rámci by mělo být zřízeno i romské komunitní centrum.
Vytváření integračních programů, pomoc při hledání pracovního uplatnění obyvatelům lokalit.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají např. se SROP.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení pro podporu a rozvoj romské mládeže
Zelené údolí 111

Aktivity a projekty:
Přímo v lokalitě B využívají prostor, který slouží jako kancelář TSP, a kde také provozují klubovnu Jirolo (1x týdně zde organizují volnočasové aktivity).
Dále organizují výlety, kulturní akce, vzdělávací pobyty, osvětovou činnost (preventivní protidrogové akce – ve spolupráci s Městskou policií).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti namají. Nemají dostatečné kapacity na přípravu projektu.
MŠMT
MV ČR
Liberecký kraj
NROS
aj.

Jiný subjekt

Úřad práce Jablonec nad Nisou

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s Aisis z Kladna pořádali rekvalifikační kurs „Pracovník sociální péče“. Z Jablonce se přihlásilo 10 uchazečů. Kurz dokončili všichni, ale uplatnění nenašli, 9 z 10 lidí stále v evidenci ÚP.
Pořádají běžné rekvalifikace (vysokozdvižný vozík, svářečské práce) pro obyvatele s nízkým vzděláním.
Realizují projekty „Najdi si práci“, „Šance“, „Návrat do práce“ – standardní prozaměstnanecky orientované celorepublikové projekty v rámci ESF.
Mají dobré zkušenosti s VPP.
Financování:
ESF
Phare
APZ