GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.5.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dům s 28 malometrážními byty

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí ve vedlejším objektu.
Většina základních služeb je dostupná cca 6 – 15 minut pěšky nebo cca 15 minut za použití hromadné dopravy.

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Informace nezjištěna

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Budova bývalé školy. Po povodních v roce 2002 byla přebudována na malometrážní byty. Sloužily jako náhradní ubytování pro lidi s postižených domů. Nyní slouží jako sociální bydlení.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

51 820

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

82 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

38 %

Od 16 do 60 let

62 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

14,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Někteří si přivydělávají dovozem starého nábytku z Německa a jeho následným prodejem.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Informace nezjištěna

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 597
Škola s rozšířenou výukou sportu

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (sportovní kroužky).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současné době se v rámci komunitního plánování vypracovává analýza potřeb v sociální sféře, ve které je jedna část věnována menšinám. Funguje zde koordinační skupina „Drogově závislí a etnické menšiny“.

Funkce romského poradce

Ano (Od roku 2005 funkci na půl úvazku vykonává terénní sociální pracovník.)

Aktivity a projekty

Podporují NNO, které působí v oblasti integrace sociálně vyloučených skupin obyvatel. Ve spolupráci s těmito NNO se připravuje komunitní plán.
Plánují zřízení nízkoprahového zařízení.
Spolupracují s Úřadem práce při realizaci programu „Návrat“ pro mladé, dlouhodobě nezaměstnané.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL.
APZ
Phare

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Indigo
Havlíčkova 25, Jílové u Děčína

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s DDM provozují v prostorách jedné místní školy nízkoprahové zařízení „Centrum Kamarád“ (pro děti 6 – 15 let). V rámci centra nabízejí volnočasové aktivity a doučování. Docházejí sem romské i neromské děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Komunitní nadace Ústí nad Labem
Město Děčín
Sponzorské dary

Charitní sdružení Děčín – Občanská poradna
Husovo nám 99/13 (sídlo)
Palackého 1226/17 (poradna)

Aktivity a projekty:
Poskytují všeobecné sociálně – právní poradenství, provozují poradnu pro zaměstnávání.
Realizuje projekt „Pomozme si navzájem I., II.“, v rámci kterého terénní sociální pracovník dochází do rodin (smlouva o asistenční službě v pěti vybraných romských rodinách).
Dále realizují projekt „Společné soužití“, v rámci kterého je poskytováno poradenství pro romské NNO.
Ve spolupráci s Úřadem práce realizují projekt „Romové chtějí pracovat“ (je do něj zařazeno 79 klientů, zaměstnání našlo 29 osob).
Dále realizují projekt „Poradenství pro nezaměstnané nad 50 let“.
Zajišťují doučování dětí v rodinách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají s OP RLZ.
MPSV
Ústecký kraj
Phare
Úřad práce

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty