GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.24.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Část sídliště na kraji města – bloky panelových domů postavené do písmene „U“

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
V panelových domech bydlí romské i neromské rodiny. Čím dále od centra města, tím je koncentrace Romů na sídlišti větší.
Základní občanská vybavenost je dostupná přímo na sídlišti. Některé služby a instituce se nacházejí v centru města (tj. cca 10 – 15 minut autobusem).

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Vyskytují se nelegální odběry energií.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Vlastníkem domů je Okresní stavební bytové družstvo Teplice.
Asi polovina obyvatel jsou neplatiči.
Vlastníkem domů byla najata bezpečnostní firma, která má kontrolovat pořádek. Sociální odbor se stavebním družstvem nespolupracuje.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
Romové se začali do oblasti stěhovat již před více než dvaceti lety kvůli práci v hnědouhelných dolech a sklárnách. Ještě v 80. letech žila řada Romů v domcích v centru města. Po demolici těchto domků dostali byty v panelových domech na sídlišti.
Stěhují se sem Romové z měst mimo region (z Prahy, Kladno, Mělník, Plzeň, Prachatice atd.) z důvodu zdejších nízkých nájmů.
Byla zaznamenána migrace do jiných sociálně vyloučených lokalit v kraji (hlavně Krupky a Duchcova) a odtamtud.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

51 193

Odhad počtu romských obyvatel lokality

901 – 1 000

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

30 %
Údaj se týká celého sídliště (v některých částech tvoří Romové až 80 % z celkového počtu obyvatel).

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

80 %

Střední bez maturity

20 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří jsou trvale zaměstnáni (úklidové firmy).
Mnozí pracují příležitostně „načerno“.
Ve městě působí několik „romských“ firem (lesní, kopáčské a pomocné stavební práce).
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena prostituce, prodej drog a krádeže.
Ojediněle se zde vyskytuje lichva a narkomanie.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola
Celkový počet žáků: 200

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 romská asistentka.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky).
Provozují Klub protidrogové prevence.
Připravují projekt zaměřený na PC gramotnost rodičů žáků.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, ale podání projektů nezvažují.
MŠMT
Ústecký kraj
OSF

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní a zvláštní škola
Celkový počet žáků: 466

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
Ústecký kraj

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace ani zkušenosti s čerpáním ESF nemají.

Nestátní neziskové organizace

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže
Rovná 277

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity pro děti a mládež (výtvarný, dramatický, taneční a pěvecký kroužek, práce na počítači, sportovní aktivity, jedno- a vícedenní akce), věnují se prevenci sociálně – patologických jevů.
Od roku 2006 provozují Klub Motýlek pro děti ve věku 4 – 6 let, které se zde připravují na vstup do školy.
Zajišťují doučování s možností logopedické péče. Na doučování navázal projekt „Výukový program“ realizovaný ve spolupráci se SASM Ostrava. V jeho rámci je kladen důraz na spolupráci se základními školami.
Využívají propracovaný motivační systém (děti za jednotlivé činnosti získávají body), během kterého se mimo jiné učí hospodařit s penězi.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají s Globálním grantem. Rádi by využili prostředků ESF na projekt komunitního centra.
Phare
NROS
Pomozte dětem

O. s. White Light I.
Doubravská 122/5

Aktivity a projekty:
Poskytují služby uživatelům drog a lidem ohroženým sociálním vyloučením.
Provozují kontaktní centrum, výměnný program, testování.
Poskytují sociálně – právní a pracovně – právní poradenství.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci SROP (projekt sociální asistence).

Teen Challenge, o. s.

Aktivity a projekty:
Pracují s uživateli drog. Romové tvoří značnou část klientely.
V Teplicích mají jen pobočku, pracují zde jen jeden den v týdnu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Chtějí být finančně nezávislí jak na státu, tak na podmíněných dotacích.

Oblastní charita Teplice
Thámova 711/20

Aktivity a projekty:
Provozují občanskou poradnu (poskytují poradenství v problematice bydlení, sociálních dávek, pracovního a rodinného práva).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.