GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.28 Vejprty

[Obec s rozšířenou působností: Kadaň]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Činžovní a panelové domy v různých částech obce
Byty 1. až 4. kategorie (nejčastěji 2. kategorie)

Poloha lokality v rámci obce

Centrum / Běžná zástavba / Periferie

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v okolních domech.
Základní občanská vybavenost je dostupná do několika minut chůze.

Stav domu/ů

Bezvadný / Solidní

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Ve většině domů se topí kamny na tuhá paliva.
Cca 10 domácností nemá k dispozici teplou vodu.
Do některých domů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Je uplatňován institut zvláštního příjemce. Žádná rodina dosud nebyla vystěhována z důvodu neplatičství. Neplatičství není u Romů rozšířeno víc než u neromů.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Původně zde žily pouze 2 romské rodiny. V 70. letech přišli Romové s Pozemními stavbami Karlovy Vary kvůli stavbě Přísečnické přehrady. Jednalo se o 3 velkorodiny, které se postupně rozrůstaly.
V případě jedné rodiny byla zaznamenána sociální mobilita.
Někteří obyvatelé lokality migrují za prací.
Několik rodin odešlo do Velké Británie.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3238

Odhad počtu romských obyvatel lokality

301 – 350

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

10 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

25 %

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

21,30 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob je trvale zaměstnáno (3 asistentky pedagoga, 1 TSP, svářeči, šičky, prodavači v supermarketu).
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu či sběrem lesních plodů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, krádeže a žebrání.
Významně je zde zastoupena lichva.
Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (dvouletá)
Celkový počet žáků: 83 žáků (včetně SŠ)

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 4 asistenti pedagoga.
Realizují program „Rodiče s dětmi“, v jehož rámci seznamují rodiče a předškoláky s fungováním školy.
Každý měsíc organizují besedy pro rodiče s dětmi s lékaři, sociálním odborem, bytovým odborem apod.
3 učitelé byli proškoleni v multikulturní výchově („Program romské integrace“).
Doučování českého jazyka a matematiky zajišťují v rámci mimoškolní činnosti.
Spolupracují s o. s. Amaro suno, které provozuje komunitní centrum při základní škole. Na činnosti se podílejí kantoři. (viz níže)
Realizují standardní celorepublikový projekt „Hodina“ a projekt „Zkvalitňování prostředí na školách“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informovaní. V současnosti podávají projekt.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Amare suno
Myslbekova 1223/6

Aktivity a projekty:
Při místní základní škole provozují Komunitní centrum.
Pořádají setkávání s rodiči, předškolními a školními dětmi.
Organizují volnočasové aktivity (celkem 14 kroužků: obsluha PC, lidové tradice, ruční práce, taneční aerobic, sálová kopaná, šití, míčové hry, výlety atd.).
Pořádají besedy o drogách, s lékaři atd.
V komunitním centru vytvořili 2 pracovní místa pro Romy.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Partners Czech (US AID)

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.