GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.7.3 Frýdek-Místek

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Pět dvoupodlažních domů po 8 bytových jednotkách 3. kategorie
Dále několik dalších jednotlivých vícepatrových domů.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází téměř na okraji města, sousedí částečně s průmyslovou zónou.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita sousedí ještě s několika domy obydlenými sociálně nevyloučenými občany.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut jízdy autobusem.

Stav domu/ů

Solidní
Všechny domy v ulici kromě dvou domů mají novou fasádu.
Sklepní prostory všech domů jsou přeplněné odpadem, vyskytují se zde hlodavci.
Často jsou rozbité dveře a částečně jsou zdevastované společné prostory.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se lokálně na tuhými palivy.
V lokalitě je nově vybudovaná společná koupelna a prádelna, která je provozována za poplatek.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Dříve byty sloužily jako ubytování pro zaměstnance okolních průmyslových podniků. Někteří z Romů jsou „starousedlíky“, kteří dříve pracovali v okolních podnicích.
Po revoluci sem byly postupně sestěhovány převážně romské rodiny z okolí.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
K migraci do jiné sociálně vyloučené lokality dochází pouze výjimečně.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

59 897

Odhad počtu romských obyvatel lokality

351 – 400

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

80 %

Střední bez maturity

20 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

14,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

94 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Příležitostně jsou obyvatelé lokality najímáni firmami na výkopové a stavební práce.
Několik obyvatel je trvale zaměstnáno.
Někteří pracují příležitostně (často „načerno“).
Někteří si přivydělávají sběrem železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu


Významně je zde zastoupena lichva a krádeže.
Alkoholismus a prostituce se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
Žáci jsou relativně rovnoměrně rozděleni na většinu místních škol.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 573 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola (integrují několik dětí v programu základní škola)
Celkový počet žáků: 70

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 351

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 501

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty ani aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola E

Základní škola El. Krásnohorské 139

Vybrané informace o škole

- -

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty ani aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola F

Základní škola Čs. armády 570

Vybrané informace o škole

- -

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Realizují projekt „VIP kariéra“ (školní psycholog).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V komunitním plánování, které se právě probíhá, se počítá se vznikem pracovní skupiny zabývající se otázkou národnostních menšin.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 3 TSP.
Ve spolupráci s Policií ČR se v rámci programu prevence kriminality snaží řešit problematiku „lichvářství“.
Umožňují odpracování si dluhu u města formou brigád.
Provozují nízkoprahová centra Prostor a Kosťa.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti zatím nemají. Mají ale bohaté zkušenosti s přípravou různých typů projektů.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Společenství Romů na Moravě
Nám. Svobody 48

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity.
Poskytují poradenství.
Provozují Komunitní centrum Pramínek (denní centrum a odpolední klub).
Působí zde 2 TSP.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají (v návaznosti na brněnskou centrálu).

ADRA, klub Filadelfie
Jiřího z Poděbrad 3109

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub Filadelfie
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.