GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.10.4.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Městská ubytovna
Dva podlouhlé dvoupatrové pavlačové domy
Byty 3. kategorie (1+1)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí cca 30 metrů od lokality.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Domy jsou vlhké. Místy jsou ve špatném stavu okna a střechy.
Ve špatném stavu jsou společná sociální zařízení.

Vybavenost domu/ů

Část standardního vybavení chybí
Teplá voda a plyn nejsou zavedeny.
Topí se tuhými palivy.

Vlastník nemovitosti

Obec
Neplatičům byty pronajímány na dobu určitou. V případě pravidelného placení nájmu jsou nájemní smlouvy obnovovány.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného přistěhovávání
Romové byli do lokality postupně sestěhováni – hlavně neplatiči nájemného, nebo jako náhradní bydlení. V současnosti jsou zde jen původní klatovští Romové. Pouze výjimečně dochází ke stěhování z lokality B do lokality A. Naopak jedna rodina se v roce 2005 přestěhovala do lokality B.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

22 893

Odhad počtu romských obyvatel lokality

31 – 40

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

25 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

15 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,6 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách nebo pobírá invalidní důchod. Někteří pracují příležitostně „načerno“ nebo si přivydělávají sběrem šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

S výjimkou problému alkoholismu se zde problémové jevy nevyskytují.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 80

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity – 6 kroužků (navštěvuje je 10 Romů).
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Od září 2006 bude zřízen přípravný ročník.

ESF a jiné zdroje financování

Mají pouze základní informace a praktické zkušenosti zcela chybí.
Příprava projektů považována za příliš náročnou a z důvodu nedostatečných personálních kapacit o přípravě projektů neuvažují

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 726

Odhad podílu romských žáků na škole

Do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity – 34 kroužků
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Připravuje se komunitní plánování (zpracován do roku 2008).

Funkce romského poradce

Ne (do roku 2003 romský koordinátor při okresním úřadě; v současnosti se jedna z pracovnic odboru sociálních věcí snaží alespoň částí své pracovní náplně jeho pozici zastávat)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Do roku 2003 ve městě fungovalo Centrum sociální prevence (zajišťovalo protidrogovou prevenci, prevenci AIDS, tábory a exkurze pro děti, bylo zaměřeno primárně na romskou populaci).
MÚ jej odmítl financovat (předtím financováno z okresu). Město má zkušenosti s některými aktivitami, ale ve snaze nezvýhodňovat určitou skupinu obyvatel je přestalo podporovat. Situace v lokalitách není považována za palčivý problém.
V letech 2003 – 2004 zde působil TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají rozsáhlé (SROP – např. na komunitní plánování, chráněné bydlení pro mentálně postižené, Phare, Kohezní fond – kanalizace, Interreg – cyklostezky)

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.