GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.6.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Třípatrový činžovní dům v sídlištní zástavbě
Cca 31 bytů (některé jsou neobydlené)

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od lokality cca 40 – 60 metrů v okolních činžovních domech.
Většina základních služeb je dostupná pěšky (2 – 15 minut) nebo za použití autobusové dopravy (20 minut).

Stav domu/ů

Špatný
Dům má řadu závad jako například rozbitá okna i dveře, rozbité stoupačky, nefunkční ústřední topení, praskají odpadní roury, střecha ve špatném stavu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
K topení se používají pevná paliva i elektrické přímotopy.
V objektu je problém s vodou, přívod teplé vody neexistuje vůbec.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Od města odkoupil dům soukromý majitel, který do oprav domu neinvestuje.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Okolo roku 1995 začalo město do lokality stěhovat romské rodiny (většinou se jednalo o neplatiče nájemného).
Jedná se o jednu z prvních lokalit, která byla uznána městem za problematickou a k řešení problémů s romskými rodinami byl magistrátem zaměstnán terénní sociální pracovník.
V lokalitě jsou zaznamenány občasné návštěvy Romů ze Slovenska a střednědobé pracovní migrace.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

69 355

Odhad počtu romských obyvatel lokality

301 – 350

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

85 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

57 %

Od 16 do 60 let

43 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně zastoupenými jevy jsou prostituce, prodej drog a lichva. Mnoho obyvatel lokality má též problém se závislostmi (alkoholismus, narkomanie, gamblerství).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola Celkový počet žáků: 530

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 238

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 3 asistenti pedagoga, kteří zajišťují zájmovou činnost, organizují individuální doučování dle potřeby, navštěvují rodiny, spolupracují s Člověkem v Tísni, pořádají výlety a exkurze (v rámci sociálního programu školy), spolupracují s NNO Rosa (zvýšení komunikačních schopností děti).
Projekt „Napříč školou“

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Podávali projekt „Napříč školou“ (o podpoře nebylo v době sběru informací rozhodnuto).

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Na začátku července 2005 bylo teprve odsouhlaseno zahájení komunitního plánování. V jeho rámci by měla být věnována pozornost též občanům a skupinám ohroženým sociálním vyloučením.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

TSP od roku 2003

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu např. v rámci SROP.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Fibichova 1935

Aktivity a projekty:
TSP v několika lokalitách.
Organizují doučování školních dětí z lokalit dobrovolníky (tento projekt se teprve rozjíždí, zatím mají jen 10 dobrovolníků).
Projekt pracovního poradenství
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají četné praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Rosa – sdružení na pomoc ohroženým dětem
Římská 2846

Aktivity a projekty:
V několika lokalitách se zabývá předškolní přípravou dětí. Od roku 1996 se podílí na projektu „Péče o děti etnicky a sociálně znevýhodněné – pracují především s předškolními dětmi, volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Střep – české centrum pro sanaci rodiny
Praha

Aktivity a projekty:
Sociální a právní poradenství.
„Víceúrovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy odebráním do dětských domovů ze sociálních domovů“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají zkušenosti s přípravou žádostí o evropské finance.

Jiný subjekt

Úřad práce
Kladno

Aktivity a projekty:
Standardní rekvalifikační programy a programy přípravy na práci realizované ve všech krajích ČR
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají