GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.8.11 Skalička

[Obec s rozšířenou působností: Hranice na Moravě]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Objekt bývalého statku přestavěný na obytné prostory

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Osada se nachází v polích, u řeky Bečvy a tvoří ji pouze statek a přilehlá selská stavení sloužící jako rekreační objekty.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita se nachází cca 2 – 3 km od Skaličky. Vede sem jediná asfaltová silnice.
Sociálně nevyloučení obyvatelé žijí několik desítek metrů od objektu v rodinných domech, další domy v osadě slouží jako rekreační objekty.
Většina základních služeb je dostupná cca 25 – 30 minut pěšky ve Skaličce.

Stav domu/ů

Špatný
Jeden ze 2 domů statku, který je v rukou soukromého majitele, je ve velmi špatném stavu. Budova je zchátralá, má narušený strop, kterým do objektu zatéká.
V druhém domě, který je v majetku obce, bydlí pouze jedna rodina a dům je také ve špatném stavu.
Lokalita se nachází v zátopovém území. Území je vyjmuto z územního plánu, v roce 2012 by mělo být zaplaveno vodní nádrží (prevence záplav). Rekonstrukce proto není možná.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Elektřina je odpojena z důvodu neplatičství, v současné době mají obyvatelé jednoho z objektů přívod zajištěn od neromského souseda s jeho souhlasem (vybírá poplatky přímo od obyvatel lokality).
Objekty nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, před domem je suché WC.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy / Obec
Jeden ze 2 domů statku patří soukromé osobě z vedlejší obce, která objekt získala v restituci.
V domě soukromého majitele je problém s neplacením nájmů. Problém se ale neřeší a nájemné se ani jinak nevymáhá.
Druhý objekt před rokem 1989 zakoupil MNV Skalička (nájemné se ovšem platí obci Zámrsky, neboť se objekt nachází v jejím katastru).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Současní obyvatelé jsou potomky slovenských Romů, kteří přišli do obce roku 1967.
V případě realizace stavby přehradní nádrže bude lokalita vystěhována a statek bude zbourán.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

545

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50
V letním období počet obyvatel narůstá zhruba o 10 z důvodu migrace za prací.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

62 %

Od 16 do 60 let

35 %

Nad 61 let

3 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách.
Dvě či tři osoby pracují na VPP pro obec.
Někteří příležitostně pracují „načerno“ (jedná se ovšem jen o drobnou „sousedskou výpomoc“).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Nebyly zde zaznamenány žádné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 106

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne (Bude se otevírat ve školním roce 2006/7.)

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity.
Působí zde 1 asistent pedagoga.
Realizují projekty „Společně dokážeme víc“, „Nová škola“ (orientován na školní vzdělávací program) a „Za hranice všedních dnů“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s přípravou projektů („Společně dokážeme víc“ „Nová škola“ – ESF) První projekt však zpracovávala komerční firma.
Město Hranice

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 24

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (s obyvateli lokality udržuje kontakt TSP z Hranic na Moravě, nikoliv však už s obecním úřadem Skalička)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.