GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.13.4.3 Lokalita C
Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Obec: Jihlava

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tříposchoďový bytový dům o cca 12 bytových jednotkách různé velikosti

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
V průmyslové zóně na okraji města

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita je ohraničena z jedné strany potokem a z druhé strany různými objekty zde fungujících firem.
Občanská vybavenost je dostupná v centru Jihlavy (cca 15 – 20 minut autobusem).

Stav domu/ů

Spatný
Dům je v dezolátním stavu a má narušenou statiku. V přízemních bytech jsou rozsáhlé plísně na vnitřních zdech. Do domu zatéká střechou, což se v bytech (zejména ve 3. patře) projevuje průsakem na stropech. V přízemí je již cca půl roku naprasklé vodovodní potrubí, v důsledku čehož je zde 10 cm vody.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se pevnými palivy a elektrickými přímotopy.
Teplá voda není zavedena. Jen v některých bytech jsou bojlery.
Přívod plynu existuje, je ale uzavřen.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby či firmy
Několik bytů je v osobním vlastnictví.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Byla zaznamenána migrace obyvatel do jiných jihlavských vyloučených lokalit.
V současnosti jsou obydleny jen některé byty.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

49 865

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

75 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

55 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Jen malá část pracuje, většinou však „načerno“. Rozšířený je také sběr železa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytují drobné krádeže a lichva. Ojedinělé jsou také problémy se závislostmi (narkomanie, gamblerství, alkoholismus).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 150

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 3 asistenti pedagoga.
Škola též realizuje celou řadu projektů a programů:
program „Začít spolu“ (Step by Step),
projekt „Patronáty“, v rámci kterého starší děti vedou ty mladší,
projekt „Otevřená škola“, který se zabývá prevencí rasismu, xenofobie a projektovým vyučováním,
projekt „Mistr sportu“, který zahrnuje besedy se známými sportovci a plní funkci především motivační.
Škola má též svůj školní autobus, který sváží děti s nedostupných částí města.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají. Mimo jiné jsou z ESF financováni asistenti pedagoga a projekt
„Hodina“ (volná hodina informatiky).
NROS
Magistrát města Jihlava
Fond Vysočina

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 140

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna
Z lokality do školy dochází 3 děti.

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

V současné době je v přípravě komunitní plán, který by měl být hotový do roku 2007.
Spolupracují s R – centrem Oblastní charity a občanskou poradnou.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Nestátní neziskové organizace

Oblastní Charita Jihlava
Jakubské nám. 2

Aktivity a projekty:
Romské komunitní centrum
Tři dny v týdnu v prostorách centra funguje dopolední Klubíčko pro předškolní děti.
Centrum prevence – Klub Vrak Bar, který zajišťuje rekvalifikační kurzy a slouží též jako dobrovolnické a nízkoprahové centrum.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
Klub VRAK BAR je příjemcem grantu z ESF na rekvalifikační kurzy.
MPSV
MŠMT
MV
MI ČR
Fond Vysočina
NROS
Nadace Civilia

Občanské sdružení Horizont
Jarní 22

Aktivity a projekty:
Komunitní centrum Lentilky, které v  současnosti nabízí volnočasové aktivity a doučování.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
OSF
Fond Vysočina
Magistrát města Jihlava
Siemens (Fond na podporu sociálních aktivit)
Fond mládeže
MŠMT

Občanská poradna Jihlava
Žižkova 13

Aktivity a projekty:
Provozuje dobrovolné poradenství pro rodiče dětí v KC Lentilky.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Asociace občanských poraden
MPSV
Statutární město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká národní agentura "Mládež"
Úřad práce v Jihlavě

Jiný subjekt

VOŠ sociální Jihlava

Aktivity a projekty:
Studenti školy jsou v rámci praxe na škole v rámci předmětu „Vedení dlouhodobého případu“ dobrovolníky v KC Lentilky.
Financování:
Informace nezjištěna

Úřad práce Jihlava

Aktivity a projekty
Projekt „Příprava na práci na Vysočině“
Financování: O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s OP RLZ aj.