GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.5.14 Vysoké Veselí

[Obec s rozšířenou působností: Jičín]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Budova bývalého nádraží

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází na konci vesnice.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 20 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 8 – 15 minut chůze nebo cca 30 minut autobusem v Jičíně či Kopidlnu.

Stav domu/ů

Špatný
V roce 2001 byl objekt částečně rekonstruován (vybudovány nové koupelny). Nyní je stav špatný, některá okna jsou rozbitá (jsou v nich pouze igelity), dům má popraskanou omítku, která místy opadává. Okolo objektu se hromadí odpadky.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbava chybí
Topí se tuhými palivy.
Elektřina je v současnosti odpojená, svítí se svíčkami. Z toho důvodu zde není k dispozici teplá voda.

Vlastník nemovitosti

Jejich obyvatelé

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
V roce 2001 byly do lokality přestěhovány dvě rodiny z Mladé Boleslavy.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

835

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

57 %

Od 16 do 60 let

43 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Všichni obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně jsou v lokalitě zastoupeny krádeže, ojediněle pak lichva a gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 155

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.
V budoucnosti by chtěli podat projekt zaměřený na volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 157

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Jičín)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.