GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.2.9.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Devítipatrový panelový dům o 72 malometrážních bytech (1+1)
Byty 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Občanská vybavenost je v centru, v dosahu 10 minut cesty MHD.

Stav domu/ů

Bezvadný
Dům v dobrém stavu, bez zjevných závad, společné prostory relativně udržované, osvětlení na chodbách funkční.
O pořádek dbá domovnice.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Do domu není zaveden plyn

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Budova dříve byla ubytovnou Vodních staveb. Město ji v druhé polovině 90. let odkoupilo se záměrem zřízení sociálních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Byty jsou přidělovány většinou matkám s malými dětmi. Obyvatelé zde většinou žijí dlouhodobě.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

36 013

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50
Jedná se většinou o matky s malými dětmi.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

25 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

80 %

Střední bez maturity

20 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Jedná se často o matky s malými dětmi na mateřské dovolené.
Většina ostatních je závislá na sociálních dávkách.
Některé ženy chodí příležitostně na brigády (výpomoc v kuchyni, úklidy). Někdy takto pracují "načerno".

OSTATNÍ PATOLOGICKÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jen výjimečně se vyskytují drobné krádeže (páchané dětmi – hlavně v supermarketech).
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
Během posledních tří let přestoupily na Speciální školu 3 děti.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 740
Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Součástí školy je i Mateřská školka sídlící nedaleko lokality A (navštěvuje ji většina zdejších dětí).

Aktivity a projekty

1 asistentka pedagoga
Doučování je realizováno individuálně podle potřeby. Romské děti je téměř nevyužívají.
Volnočasové aktivity (20 kroužků) – romští žáci se s výjimkou několika dětí z I. stupně neúčastní.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje, zpracovává se ale v rámci komunitního plánování (jednou z oblastí bude problematika menšin).

Funkce romského poradce

Ano (od roku 1999; na plný úvazek)

Aktivity a projekty

Podpora NNO zabývajících se problematikou (Charita, Cheiron T) – poskytování dotací a překlenovacích úvěrů v případě realizace projektu, jenž je třeba předfinancovat. 1 TSP Podpora Mateřské školky

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti v sociální oblasti zatím nemají. V budoucnu by rádi žádali.
TSP financován z programu Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

Nestátní neziskové organizace

Cheiron T, o. p. s.
Děkanská 302

Aktivity a projekty:
3 sekce:
Komunitní centrum pro neorganizovanou mládež. Volnočasové aktivity, funguje jako nízkoprahové zařízení. Dochází sem 30 – 35 osob denně (z 90 % Romové, především z lokality A, částečně i z lokality B a dalších oblastí Tábora). Cílová skupina – mládež od cca 15 let. Pod KC spadá i keramická dílna (romské děti docházejí jen částečně), k dispozici hudebna (zkoušky kapel – cca 50 % romských).
Dětský klub "Pavučinka" ( 99 % navštěvován Romy, především z lokality A, ale i z dalších částí Tábora). Cílová skupina – děti od 8 do 14 let. Volnočasové aktivity, mj. pořádají i doprovodné akce (taneční vystoupení apod.).
Mateřské centrum – pro nejmenší (Romové je nenavštěvují).
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. V současné době podaná žádost o grant z OP RLZ – ještě není znám výsledek.
I do budoucna chtějí ESF využívat.
Čerpají dotace od KÚ, MÚ, MPSV, MŠMT, Rada vlády pro záležitosti romské komunity.
Dříve prostředky z EU přes NROS.
Prostředky získávají i od podnikatelských subjektů (Interspar,Tesco).

Kiwanis junior
Klokotská 100, Tábor

Aktivity a projekty:
Kiwanis junior klub – volnočasové aktivity pro děti, letní tábory a další programy.
Klubovna pro děti přímo v lokalitě B (po, st – 15:00 – 17:00) – volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Financování:
Finanční podpora od MÚ

Farní Charita
Tábor

Aktivity a projekty:
K – Centrum Auritus (centrum pro osoby ohrožené drogou, prevence na ulicích) – využíváno i Romy z obou lokalit.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, mají zkušenosti z projektu "Resocializace" (SROP).

Jiný subjekt

Úřad práce Tábor

Aktivity a projekty:
Rekvalifikační program "Příprava na práci" (OP RLZ) pro mladší skupinu dlouhodobě nezaměstnaných se základním vzděláním. (dlaždičské práce, pomocné kuchařské, prodavačské, pečovatelské práce). Motivační kurs, zařazení na praxi dle výběru, příslib následného zaměstnání. 1. fáze od února do června 2006, účast 5 Romů.
Pro starší např. svářečský kurs, kurs slévárenský dělník.
UP poskytuje příspěvek na mzdu pracovníků NNO (např. Cheiron T), fungující spolupráce se SO (vzájemné informování o klientech).
Financování:
Rekvalifikační program ESF "Příprava na práci" pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných se základním vzděláním.
Program "Návrat do práce" má být teprve v JČ kraji realizován.


SOU a praktická škola Soběslav

Aktivity a projekty:
Dvouleté učební obory (zahradnické práce, aranžérství květin, šití, dlaždičské práce, pečovatelství). Nabízeno absolventům speciálních ZŠ, možnost nástupu do učení již ze 7. třídy. Dostupné pro žáky z Tábora.
Financování:
Informace nezjištěna