GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.6.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Starý třípatrový panelový dům, dříve sloužící jako ubytovna pro zaměstnance – obecně nazýváno ubytovna pro neplatiče, fakticky se jedná o byty, které mají status obecních bytů s regulovaným nájemným.
Byty v přízemí jsou 4. kategorie, byty v 1. až 3. patře pak 2. kategorie.
Dále 10 unimobuněk přestěhovaných v červnu 2005 z Vrapic.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Od majoritních rezidenčních zón je lokalita oddělena lesem.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 2 km od lokality.
Většina základních služeb v lokalitě chybí a je dostupná pěšky (15 – 40 minut) nebo za použití autobusové dopravy (45 – 50 minut).

Stav domu/ů

Solidní
I přes zařazení domu do kategorie solidní se budova vyznačuje řadou závad (plíseň na stěnách, částečně zatéká střechou, na schodišti jsou rozbitá zábradlí apod.). Nešetrný přístup některých obyvatel ke společným prostorům budovy společně s absencí výraznějších investic do oprav budovy se projevuje na stále se zhoršujícím technickém stavu tohoto objektu.

Vybavenost domu/ů

Standardní vybavení chybí
V každém bytě se nacházejí elektrické přímotopy.
Byty v přízemí sdílí společnou koupelnu a toalety, v 1. až 3. patře jsou toalety a koupelna společné pro několik bytových jednotek.
Velkým problémem černý odběr elektřiny v případě rodin s odpojeným přívodem. Spotřebovaná energie se rozpočítává mezi všechny obyvatele domu, kteří se tak často potýkají z vysokými nedoplatky.

Vlastník nemovitosti

Obec
Objekt je ve správě městem zřízené správcovské firmy.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Lokalita byla zřízena městským magistrátem jako ubytovna pro neplatiče roku 1999. Od té doby je využívána nejen pro neplatiče. Až na úplné výjimky jsou zde byty přidělovány romským rodinám. Jedná se buď o náhradní bydlení v případech vystěhování, ale i o bydlení v případech řešení bytové krize rodin bez dluhů na nájemném.
Postupně byly k objektu přistěhovány ještě obytné buňky z Vrapic, obydleny jsou v současné době tři z nich.
Migrace do lokality ze Slovenska je zaznamenána jen výjimečně.
Sociální mobilita je v této lokalitě téměř nulová.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

69 355

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

97 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

62 %

Od 16 do 60 let

36 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob je zaměstnáno v pekárně. Jedna osoba je zaměstnána správcovskou firmou.
Někteří obyvatelé lokality jsou najímáni na manuální práce, nejčastěji výkopové a pomocné stavební. V některých případech docházejí zájemci o pracovníky přímo do lokality s nabídkou práce.
Rozšířený je také sběr železa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně zastoupeným jevem je zde lichva.
Větším problémem v lokalitě jsou krádeže (zejména železa).
Ojedinělým problémem mezi obyvateli lokality je též prostituce a prodej drog.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 720

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Projekt „Začít spolu“ (Step by step)
Působí zde 1 asistent pedagoga, který vede doučování na I. stupni.
Nahodilá spolupráce s Novou školou o. p. s.
Volnočasové aktivity

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 238

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 3 asistenti pedagoga, kteří zajišťují volnočasové aktivity a podle potřeby organizují individuální doučování, navštěvují rodiny, spolupracují s Člověkem v Tísni, pořádají výlety a exkurze (v rámci sociálního programu školy), spolupracují s NNO Rosa (zvýšení komunikačních schopností děti).
Projekt „Napříč školou“

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Podávali projekt „Napříč školou“ (o podpoře nebylo v době sběru informací rozhodnuto).

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Na začátku července 2005 bylo teprve odsouhlaseno zahájení komunitního plánování. V jeho rámci by měla být věnována pozornost též občanům a skupinám ohroženým sociálním vyloučením.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

TSP od roku 2003

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu např. v rámci SROP.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Fibichova 1935

Aktivity a projekty:
TSP v několika lokalitách.
Organizují doučování školních dětí z lokalit dobrovolníky (tento projekt se teprve rozjíždí, zatím mají jen 10 dobrovolníků).
Projekt pracovního poradenství
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají četné praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Rosa – sdružení na pomoc ohroženým dětem
Římská 2846

Aktivity a projekty:
V několika lokalitách se zabývá předškolní přípravou dětí. Od roku 1996 se podílí na projektu „Péče o děti etnicky a sociálně znevýhodněné - pracují především s předškolními dětmi, volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Střep – české centrum pro sanaci rodiny
Praha

Aktivity a projekty:
Sociální a právní poradenství.
„Víceúrovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy odebráním do dětských domovů ze sociálních domovů“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají.

Jiný subjekt

Petr Bořkovec

Aktivity a projekty:
Vede skautský oddíl pro děti ze základních škol v oblasti, pracuje i s některými dětmi z kladenských lokalit (především z lokality B).
Financování:
Informace nezjištěna

Úřad práce
Kladno

Aktivity a projekty:
Standardní rekvalifikační programy a programy přípravy na práci realizované ve všech krajích ČR
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají.