GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.12.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvanáctipatrový panelový věžák o 71 bytových jednotkách

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází na sídlišti nedaleko centra.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Panelový dům stojí na sídlišti v okolní zástavbě.
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut. Některé služby jsou v Mimoni (cca 20 minut autobusem).

Stav domu/ů

Solidní / Špatný
Společné prostory jsou zdemolované, vchodové dveře rozbité, utrhané schránky a futra u dveří na chodbách.
Na schodišti chybí žárovky.
Dům působí velmi neudržovaně.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Neplatičství je podle bytového odboru v těchto objektech časté, Řešeno je soudními exekucemi (z městských i družstevních bytů). Dle rozhodnutí soudu je přidělováno náhradní ubytování (Město má uzavřeny smlouvy se 2 ubytovnami v České Lípě.)
Dluhy na službách jsou podle bytového odboru nevymahatelné, v panelácích nelze odpojit vodu, topení.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Byty jsou přidělovány sociálně slabým obyvatelům. V posledních letech narůstá koncentrace romských „problémových“ obyvatel, ostatní mají tendenci se odsud odstěhovávat.
Obecná čekací doba na městské byty je dle pořadníku půl roku. Zde se je možnost okamžitého nastěhování. Od roku 2004 sem přicházejí Romové vystěhovaní z Mladé Boleslavi.
Byl zaznamenán příchod rodin ze Slovenska.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána. Obyvatelé lokality nemají moc velké šance získat lepší bydlení. Často se jedná o neplatiče z městských bytů.
Byla zaznamenána migrace do jiných sociálně vyloučených lokalit.
Několik rodin bylo z družstevních bytů soudně vystěhováno z důvodu neplacení nájmu.
Několik rodin z družstevního sídliště emigrovalo do Anglie či Norska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

4 067

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100 Neustálý nárůst počtu obyvatel
Velká fluktuace obyvatel

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

40 %
Za stávající politiky obce je pravděpodobný další nárůst podílu romských obyvatel lokality.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Ve městě působí 1 romská firma, která zaměstnává své známé, a příbuzné.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, krádeže, prodej drog a lichva.
Ojediněle se zde vyskytuje také gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 531

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (taneční, zdravotnický kroužek),
Projekt v rámci programu Socrates (výměnné pobyty dětí a učitelů).
Program pro děti azylantů - sport, zájezdy do divadla apod.
Realizují různé environmentální projekty (Den Země).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Administraci projektu považují za velmi náročnou, o konkrétních tématech ale uvažují.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 70 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Zajišťují doučování (děti z lokality se však neúčastní).
Organizují volnočasové aktivity: taneční kroužky, aerobik, míčové hry (děti z lokality se však neúčastní).
Škola chystá projekt na zvýšení romské vzdělanosti zaměřený na 3 věkové skupiny:
i) předškolní (přípravný ročník)
ii) mládež nad 15 let (jednorázové akce, PC kurzy apod.)
iii) dospělí (práce na PC a s Internetem)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Chystají se ale vypracovat žádost.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (obec s rozšířenou působností Česká Lípa, příp. poradce v Mimoni)

Aktivity a projekty

Nejsou vyvíjeny žádné speciální aktivity nebo programy podpory sociální integrace romské komunity nad rámec běžné činnosti sociálního odboru.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.