GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.10.7.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva činžovní domy po 11 bytech
Byty 1+1 někde jen 1+kk

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v bezprostřední blízkosti.
Občanská vybavenost je dobře dostupná.

Stav domu/ů

Špatný
MÚ minulý rok nechal opravit fasády, plastová okna, střechy. Práce však nebyly kvalitní. Plastová okna jsou nekvalitní (profukují, zatéká). Omítka začíná pukat. Uvnitř bytů je vlhko, nemají koupelny.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy není k dispozici.
Chybí přívod teplé vody.
Topí se vafkami.

Vlastník nemovitosti

Obec
O dům se stará soukromá správcovská firma.
Institut zvláštního příjemce není příliš využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného přistěhovávání
Romové zde žili již před rokem 1989, kolem roku 1996 sem začali být sestěhováváni obyvatelé z centra obce.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

13 783

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Část pracuje příležitostně „načerno“. Další zdroje příjmů představuje rozebírání vraků a následný prodej náhradních dílů, sběr šrotu.
Ve městě fungujě několik romských firem. Ty zaměstnávají hlavně své příbuzné. Pro obyvatele lokality je zaměstnání u nich vesměs nedostupné a ani by pro ně pracovat nechtěli.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jen výjimečně se vyskytuje lichva a narkomanie a s ní spojený prodej drog.
Významně zastoupeným jevem je gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 770

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Volnočasové aktivity (6 zájmových kroužků)
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Ne

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 88

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Volnočasové aktivity (28 zájmových kroužků)
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Ne

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce je poněkud nejasná .
V rámci koncepce pro integraci Romů se schází komise. Integrace má být zaměřena na děti a mládež. V současné době je jedinou konkrétní činností pro děti a mládež začínající činnost protidrogové NNO z Plzně - Ulice a zejména nízkoprahové centrum Diakonie, které MÚ částečně finančně podporuje.

Funkce romského poradce

Ne (od roku 2005 není funkce obsazena)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Ne

Nestátní neziskové organizace

Diakonie – středisko Přemysla Pittra
Jiráskova 481

Aktivity a projekty:
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Doučování a volnočasové aktivity pro děti (denní návštěvnost cca 25 dětí), klub pro mladé (denní návštěvnost cca 20 mladých).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity
Vlastní zdroje (ze sbírek)

Ulice – Agentura terénní sociální práce, o. s.
Plzeň

Aktivity a projekty:
Terénní sociální práce zaměřená na uživatele drog a osoby živící se prostitucí.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF mají informace, praktické zkušenosti zatím nemají.

Občanská poradna
Masarykovo nám. 80

Aktivity a projekty:
Poradenství v sociální oblasti (informace klientům o jejich právech a povinnostech při styku s úřady a dalšími institucemi, jednou týdně)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Phare 2003
MPSV
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.