GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.6.6 Lokalita F

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita F

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality


Budova bývalých šaten pro fotbalisty. Nyní objekt slouží částečně jako ubytovna pro romské rodiny.
Celkem 14 obytných místností

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Typický příklad prostorového vyloučení.
Objekt se nachází za železniční tratí na samém okraji městské části, je oddělený stromy a keři od ostatních budov.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 500 metrů od lokality.
Občanská vybavenost je špatná. Většina služeb se nachází v centru města. To je vzdáleno cca 40 minut od lokality (20 minut pěší chůze a 20 minut jízdy autobusem).

Stav domu/ů

Špatný
Objekt je ve špatném stavu. Okna jsou rozbitá. Sociální zařízení je nepoužitelné.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava není částečně k dispozici
Topí se pevnými palivy.
Teplá voda není k dispozici. Voda se musí ohřívat na kamnech.
Tekoucí voda je k dispozici ve společné koupelně.

Vlastník nemovitosti

Obec
Původně byl objekt využíván jako ubytovna pro neplatiče.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Lokalita vznikla v 90. letech v rámci řešení problematiky neplatičů nájemného. Do lokality byly primárně umísťovány romské rodiny, které měly u města dluh. V současnosti zde žijí rodiny, které nemají jinou alternativu bydlení. Řada z nich vůči městu dluh nemá.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Ojediněle dochází k migraci do jiné sociálně vyloučené lokality.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

69 355

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

57 %

Od 16 do 60 let

42 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují (výkopové práce), často „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Prodej drog, lichva a krádeže se vyskytují ojediněle.
Gamblerství, alkoholismus a narkomanie se vyskytují také ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 358
Spádová škola pro tuto lokalitu

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity pro děti (romští žáci však zájem nejeví).
O asistenty pedagoga nemá škola zájem – obavy z možného zvyšování počtu romských žáků a následného odlivu žáků majoritní společnosti.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 238

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 3 asistenti pedagoga, kteří zajišťují zájmovou činnost, organizují individuální doučování dle potřeby, navštěvují rodiny, spolupracují s Člověkem v Tísni, pořádají výlety a exkurze (v rámci sociálního programu školy), spolupracují s NNO ROSA (zvýšení komunikačních schopností děti).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Podávali projekt „Napříč školou“ (o podpoře nebylo v době sběru informací rozhodnuto).

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Na začátku července 2005 bylo teprve odsouhlaseno zahájení komunitního plánování. V jeho rámci by měla být věnována pozornost též občanům a skupinám ohroženým sociálním vyloučením.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

TSP od roku 2003

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu např. v rámci SROP.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Fibichova 1935

Aktivity a projekty: TSP v několika lokalitách. Organizuje doučování školních dětí z lokalit dobrovolníky (tento projekt se teprve rozjíždí, zatím mají jen 10 dobrovolníků). Projekt pracovního poradenství
Financování:
Informovanost o ESF je dobrá. Mají četné praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Rosa – sdružení na pomoc ohroženým dětem
Římská 2846

Aktivity a projekty: V několika lokalitách se zabývá předškolní přípravou dětí. Od roku 1996 se podílí na projektu „Péče o děti etnicky a sociálně znevýhodněné – pracují především s předškolními dětmi, volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Střep – české centrum pro sanaci rodiny
Praha

Aktivity a projekty:
Sociální a právní poradenství.
„Víceúrovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy odebráním do dětských domovů ze sociálních domovů“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Jiný subjekt

Úřad práce
Kladno

Aktivity a projekty:
Standardní rekvalifikační programy a programy přípravy na práci realizované ve všech krajích ČR
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.