GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.5.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Starší činžovní třípatrový dům o 9 bytech

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Dům stojí odloučeně mimo okolní zástavbu spolu s dalšími dvěma nižšími domy. Dům je lokalizován za tratí u silnice, takřka v lese.
Sociálně nevyloučení žijí v sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut chůze, další služby a úřady jsou k dispozici v Liberci (cca 35 minut).

Stav domu/ů

Solidní
Technický stav objektu je dlouhodobě nepříliš vyhovující. Po odkoupení soukromým majitelem nebyl dům rekonstruován. Pouze byla vyměněna okna na chodbách. Omítka je opadaná a zatéká dovnitř střechou.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy.
V některých bytech jsou bojlery, v jiných je pouze studená voda.
WC je v některých bytech k dispozici, jindy je pouze společné na chodbách.

Vlastník nemovitosti

Soukromý majitel

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Obyvatelé zde bydlí dlouhodobě, většinou od roku 1989, kdy byl objekt prodán soukromému podnikateli. Někteří současní obyvatelé sem byli zřejmě vystěhováni z centra města po prodeji domů do soukromého vlastnictví.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

97 400

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

34 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

6 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

93 %

Střední bez maturity

6 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Zhruba polovina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách.
Někteří vykonávají příležitostné brigády v průmyslové zóně v Liberci a kopáčské práce (někdy „načerno“).
Někteří si přivydělávají sběrem kovů a dřeva na otop.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Výrazné sociálně problémové jevy nebyly v lokalitě zaznamenány.
Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství a alkoholismus.
Občasná zadluženost obyvatel u institucí půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA


Vzhledem k relativně vysokému počtu sociálně vyloučených romských obyvatel v Liberci a s ohledem na skutečnost, že děti dochází na řadu libereckých základních škol a škol se speciálním vzdělávacím programem, v následujícím oddíle uvádíme vždy pouze VYBRANÉ školy, u nichž se podařilo ověřit, že tam dochází děti z dané lokality. Nejde v žádném případě o kompletní výčet škol navštěvovaných sociálně vyloučenými romskými žáky.

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 100

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 145

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
V rámci školní družiny jsou organizovány volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V rámci příprav komunitního plánu a strategie sociálního rozvoje obce funguje pracovní skupina pro národnostní menšiny (začleněna činnost TSP, romská problematika, drogová problematika).

Funkce romského poradce

Ano (Je současně koordinátorem Romského komunitního centra /zřizovatelem je MÚ/ i předsedou Libereckého romského sdružení).

Aktivity a projekty

Od roku 2003 zde působí 3 TSP (na půl úvazku jsou zaměstnanci Libereckého romského sdružení).
Od roku 1999 provozují Romské komunitního centrum (status: detašované pracoviště MěÚ). Nabízí TSP, volnočasové aktivity (hudba, zpěv, tanec, doučování, fotbal, posilovna), podpůrné a integrační projekty, poradna pro dospělé (zajišťovaná právníkem/externistou).
Zaměstnávají na VPP (cca 10 volných míst).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů (např. v rámci SROP, OP RLZ).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
APZ

Nestátní neziskové organizace

Liberecké romské sdružení
Dr. M. Horákové 49

Aktivity a projekty:
Zajišťuje běh Romského komunitního centra, které jim poskytuje zázemí.
Nabízejí volnočasové aktivity: romská hudební škola, cimbálová kapela, taneční kroužek, fotbalový kroužek, PC kroužek, kurzy romského jazyka, letní tábor, dramatický kroužek.
Zajišťují informační servis pro asistenty pedagogů a vzdělávací semináře pro TSP.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MŠMT
Liberecký kraj
Město Liberec
aj.

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Brdská 167

Aktivity a projekty:
Od roku 2001 zde působí 2 TSP.
Od roku 2006 zde působí 1 terénní pracovní poradce (projekt „Pracovní poradenství“).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Romipen
Železná 247 / 8

Aktivity a projekty:
Převzali od Libereckého romského sdružení provozování přípravného ročníku pro romské děti na jedné místní škole.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MŠMT

Jiný subjekt

Úřad práce Liberec

Aktivity a projekty:
VPP (úklidy města, odklízení sněhu). Snaha přimět podnikatele k vytvoření stálých pracovních míst, kam by mohli přejít lidé, kteří se osvědčili při VPP.
Realizují projekty „Příprava na práci v Libereckém kraji“, „Návrat do práce“ – standardní celokrajské projekty probíhající v různých obměnách napříč ČR
Financování:
ESF OP RLZ
APZ

DDM
Nízkoprahový „V klub“
5. května

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub pro mládež ve věku 13 – 18 let, otevřen denně od 14 do 20 hodin (využíván dětmi a mládeží z libereckých lokalit).
Nabízejí řadu volnočasových aktivit.
Realizují projekt „Integrace znevýhodněním ohrožené skupiny mládeže v nízkoprahovém zařízení DDM“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti např. v rámci SROP.

K- centrum
Rumunská 5a

Aktivity a projekty:
Provozují kontaktní centrum pro lidi drogově závislé a ohrožené drogou, funguje zde streetwork. Klientelu tvoří z velké části Romové.
Zařízení Centra sociálních služeb Libereckého kraje.
Financování:
Rozpočet kraje