GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.10.5.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva jednopatrové domy
Celkem 16 bytů 1+1

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Na konci města za železničním přejezdem

Míra prostorového vyloučení

Jasné
K domu nevede zpevněná silnice, ani chodník. Přístupová cesta je v zimě rozbahněná, v létě prašná.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 50 metrů od lokality.
Občanská vybavenost je dobře dostupná.

Stav domu/ů

Solidní
Byty jsou vlhké. Někde poškozená okna.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Do domů není zavedena teplá voda a plyn.
Topí se tuhými palivy.
Popelnice jsou rozbité a údajně nejsou vyváženy. Okolo lokality se proto hromadí odpad.

Vlastník nemovitosti

Obec
Několik rodin údajně chtělo odkoupit byt do osobního vlastnictví.
K prodeji ale nakonec nedošlo.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a “přirozeného” sestěhovávání
Romové v lokalitě žili již před rokem 1989. V 90. letech sem byli vystěhováváni „problémoví“ obyvatelé. Někteří přišli z vlastní vůle.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

6 831

Odhad počtu romských obyvatel lokality

91 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

85 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,5 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Několik obyvatel pracuje v továrně Siemens ve Stříbře. Většina je závislá na sociálních dávkách. Mnozí pracují příležitostně „načerno“. Dalším zdrojem výdělku je dovoz a prodej bazarového zboží z Německa, rozebírání vraků na náhradní díly a sběr šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje lichva, drobné krádeže, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %
Romské děti jsou přeřazovány až průběhu povinné školní docházky, nejdříve ve druhém pololetí 1. ročníku, nejčastěji během 1. stupně, méně na 2. stupni.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola
Ze sledované lokality nenavštěvuje školu ani jedno dítě. Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (6 zájmových kroužků) – romské děti kroužky navštěvují (především mladší).
Doučování je zajišťováno individuálně podle dohody (zhruba 2x týdně; někdy také v družině).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity ve spolupráci s DDM. Zájmové kroužky jsou placené (navštěvuje je nepravidelně 4 – 5 romských dětí). Jednou týdně probíhá den otevřených dveří (navštěvuje ho cca 12 romských dětí).
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby. Romské děti je příliš nenavštěvují.

ESF a jiné zdroje financování

Akci na podporu studia na SOU financoval KÚ z prostředků MŠMT.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.