GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.22 Zákolany

[Obec s rozšířenou působností: Kladno]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Členitý dům podélného půdorysu
Celkem 10 bytových jednotek (Původně bylo obytné pouze přízemí, v současnosti jsou obydlené i půdní prostory.)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Dům se nachází na okraji obce. Přesto je ještě součástí obecní zástavby.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé žijí od objektu cca 10 metrů (v těsném sousedství se nachází obydlí místostarosty obce, které je nově od lokality oddělené vysokou zdí z tvárnic).
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 7 minut pěšky. V obci není lékárna ani praktický lékař. Stejně tak policejní služebna, úřad práce a správa sociálního zabezpečení se nachází až v Kladně.

Stav domu/ů

Solidní
Dům je rozdělen na několik částí v ideálním spoluvlastnictví. U poloviny objektu je fasáda v lepším stavu. V případě interiérů byla část bytových jednotek rekonstruována na vlastní náklady (nyní jde o poměrně solidní byty).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy.
Voda ze studně je pomocí čerpadla rozváděná voda do několika bytů.
Před objekt je dovedená plynová přípojka, nicméně je zatím nepřipojena.
Dochází k odběru elektřiny „načerno“.
Pro celý objekt jsou k dispozici pouze cca 4 popelnice, takže nadbytečný odpad je často rozvážen po okolí (zakládání černých skládek).
Odpadní voda je vypouštěna do kanalizačního svodu povrchových vod.

Vlastník nemovitosti

Jejich obyvatelé
Některé byty jsou pronajímány vlastníkem jiným rodinám.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Dříve bytovka patřila místnímu cukrovaru. Po roce 1989 byl objekt v restituci vrácen původnímu majiteli. Ten v roce 1994 objekt prodal Romovi, který jej obratem prodal současným majitelům.
Ti postupem času začali volné bytové jednotky pronajímat romským rodinám, zejména příbuzensky spřízněným.
Jedna rodina byla v minulosti soudně vystěhována
Zaznamenán případ migrace jedné rodiny do jiné sociálně vyloučené lokality.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

515

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

27 %

Od 16 do 60 let

67 %

Nad 61 let

6 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %
Zaznamenán problém negramotnosti.

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob příležitostně pracuje ve stavebnictví.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně zastoupeným jevem jsou krádeže, ojediněle se pak vyskytuje lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 23
Na škole je pouze 1. stupeň. Jde o otevřenou školu rodinného typu.

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Jako přípravný ročník funguje mateřská škola.

Aktivity a projekty

Na škole je zřízena funkce asistenta pedagoga.
Škola organizuje volnočasové aktivity. Děti z lokality se účastní velmi nepravidelně.
Doučování je zajišťováno v rámci školní družiny. Děti z lokality se ho téměř neúčastní.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
MŠMT

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, rehabilitační program pro děti s kombinovanými vadami
Celkový počet žáků: 238

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole fungují 2 asistenti pedagoga (od roku 1998, 1,5 úvazku), kteří fungují ve třídách i během volnočasových aktivit pořádaných školou.
V tomto roce vypracovali projekt v rámci programu „Škola s celodenním programem“, který se týká volnočasových aktivit pro cílovou skupinu dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
V minulosti realizovali projekt „Ke kořenům“ (poznávání romské kultury a historie).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají zkušenosti s přípravou žádosti.
MŠMT
OSF

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání z fondů ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.