GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.10.1 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyři staré činžovní domy
Jeden dům (o 8 bytech) je v jedné ulici, další tři domy jsou v přilehlé ulici.
Byty většinou 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
V okolí je zahrádkářská kolonie.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé žijí cca 200 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 15 – 30 minut pěšky.

Stav domu/ů

Solidní
Zdi jsou bez omítky, v objektu je mokro, plíseň a v přízemích jsou rozbitá okna, která jsou zalepena lepenkou. Pouze 3 byty jsou modernizovány (byty ve kterých bydlí rodiny platící řádně nájemné).
Město plánuje postupné rekonstrukce bytů (zhruba dva byty ročně).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se v kamnech na pevná paliva.
Do domů není zavedena teplá voda.
Elektřina sice je zavedena, nicméně z důvodů častého neplacení bývá přívod odpojován.

Vlastník nemovitosti

Obec
Často se zde vyskytuje problém neplatičství. Je zde využíván institut zvláštního příjemce a splátkové kalendáře.
V jednom domě byla zřízena funkce domovníka.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Asi polovinu z obyvatel lokality tvoří „starousedlíci“. Druhou polovinu zde během období před rokem 1989 tvořili neromští obyvatelé. Po revoluci sem byli sestěhováni neplatiči nájemného.
Přebývají zde dlouhodobé návštěvy příbuzných ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

21 197

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

7 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob pracuje trvale. Několik obyvatel je vždy zaměstnáno v Technických službách na úklidu ulic (organizováno prostřednictvím TSP a financováno Úřadem práce). Někteří pracují příležitostně, většinou „načerno“. Někteří si přivydělávají sezónním sběrem ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se v lokalitě vyskytuje prodej drog, lichva a drobné krádeže.
Mnozí mají problémy s gamblerstvím a alkoholismem.
Problém představuje zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 33

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 romská asistentka pedagoga (na půl úvazku) a 1 osobní asistentka (pracuje s jedním nevidomým žákem).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 400
Spádová škola pro tuto lokalitu

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Spolupracují s terénním sociálním pracovníkem.
Do školy jednou týdně dochází Asistent pedagoga z jiné školy ve městě. Věnuje se výchovným a prospěchovým problémům, komunikaci mezi rodiči, žáky a učiteli.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004)

Aktivity a projekty

Obec má k dispozici 2 terénní sociální pracovníky.
Město též podávalo projekt na Radu vlády pro záležitosti romské komunity. V rámci činností terénních sociálních pracovníků, byly organizovány letní tábory pro romské děti.
Podporují aktivity NNO.
Zřídili a financují provoz Komunitního centra, jež zastřešuje pět občanských sdružení. Centrum ve spolupráci s DDM „Déčko“ realizovalo projekt „Youth“ (prostředky na vybavení centra).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Phare
Interreg
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Se všemi, o. s.
Jugoslávská 1539

Aktivity a projekty:
Podílejí se na chodu Komunitního centra.
Organizují řadu volnočasových aktivit.
Financování:
Informace nezjištěna

Dokořán, o. s.
Čechova 342

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové centrum pro děti a mládež „Archa“, jehož klientelu tvoří cca 90 % dětí z lokality. Centrum nabízí především volnočasové aktivity (sport, kultura, hry, vaření, výlety aj.)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Královéhradecký kraj
Město Náchod
Komise pro prevenci kriminality
Pomozte dětem

Jiný subjekt

Městské středisko volnočasových aktivit

Aktivity a projekty:
Pořádají volnočasové aktivity, kterých se romské děti také účastní.
Financování:
Informace nezjištěna

Úřad práce
Náchod

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s DDM realizují projekt „Vzdělání, šance zaměstnání“ (jednou z cílových skupin jsou dlouhodobě nezaměstnaní se základním vzděláním).
V roce 2005 realizovali projekt „Impuls“ (zaměřený na mladé lidi, kteří předčasně odešli ze školy). V současnosti s norskými partnery chystají mezinárodní projekt, jenž má stejný cíl: zaměstnat mladé nebo je vrátit do školy.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Dům dětí a mládeže „Déčko“
Zámecká 243

Aktivity a projekty:
Nabízí především volnočasové aktivity (počítačové kurzy, zájmové kroužky), spolupracují s komunitním centrem.
Realizují program „Romské tradice“.
Připravují projekt zaměřený na doučování dětí.
Funguje zde romský pedagog.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.