GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.7.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik tří- až čtyřpodlažních domů v několika ulicích nacházejících se blízko sebe.
Celkem se v lokalitě nachází cca 100 bytů různé velikosti. Řada z nich již není obydlena.
Ve většině případů jde o cihlové stavby z válečného období.
Přímo v lokalitě se nachází policejní služebna.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v nejbližším okolí lokality (cca 50 metrů).
Základní občanská vybavenost je dostupná v centru města (cca 5 – 10 minut pěšky).

Stav domu/ů

Solidní / Špatný
Byty jsou v různém stavu. Některé domy byly před 10 lety městem zrekonstruovány, ovšem dnes jsou zcela zničené (zejména společné prostory).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy není chybí
Topení je v některých bytech na plyn, v některých na elektřinu, jinde na pevná paliva.
V některých domech je společné sociální zařízení.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Dříve se jednalo o luxusní podnikové byty. V 70. letech do lokality přišly první romské rodiny. Později začalo docházet ke spontánnímu sestěhovávání romských rodin do volných bytů.
Byla zaznamenána zvýšená migrace této lokality do zemí EU (Anglie).
Vzhledem k lukrativní poloze město plánuje postupné vyklizení lokality. Zatím se nehovoří o žádném konkrétním místě, kam budou rodiny přestěhovány.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

26 331

Odhad počtu romských obyvatel lokality

201 – 250

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

35 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,30 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

93 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob trvale pracuje.
Někteří pracují příležitostně „načerno“ (výkopové práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významnou měrou zastoupena lichva, krádeže, prodej drog a mnoho obyvatel má problémy s gamblerstvím.
Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %
Mnoho rodičů se aktivně brání zařazování dětí do škol se speciálním vzděláváním.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní, pomocná škola
Celkový počet žáků: 111

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Škola měla přípravný ročník, dětem dokonce zajišťovala svačiny zdarma. Ročník byl zrušen pro malý zájem.

Aktivity a projekty

Působí zde 1asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity.
Účastní se řady vzdělávacích projektů orientovaných na pedagogický sbor (např. Nová škola, Step by Step, Aisis, Humanitas Profes atd.)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 1040

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Působí zde také sociální pedagog.
Nabízejí řadu volnočasových aktivit (kroužky).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 422

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty


Působí zde 1 asistent pedagoga.
Zajišťují doučování.
Realizují projekt „Začít spolu“ (1. stupeň).
Organizují volnočasové aktivity.
Účastní se řady vzdělávacích projektů orientovaných na pedagogický sbor (např. Nová škola, Step by Step, Aisis, Humanitas Profes atd.)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současné době se připravuje komunitní plán, do kterého je zahrnuta problematika sociálního vyloučení. Na tuto oblast byla vytvořena pracovní skupina.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Praktické zkušenosti mají pouze v rámci programu SROP – „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“. (Nespecifikováno, zda hrazeno z ESF či ERDF).

Nestátní neziskové organizace

Společenství Romů na Moravě
Suvorova 8

Aktivity a projekty:
Provozují Komunitní centrum.
Nabízejí spolupráci na předškolní výchově a přípravě dětí pro vstup na ZŠ.
Zajišťují doučování.
Působí zde 2 TSP a 1 asistent pedagoga.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Sami nemají žádné praktické zkušenosti mohou v této věci však spolupracovat s brněnským centrem.

Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Terne čhave – Mladí lidé“ (projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže). Cílem projektu je vybudování funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních služeb v kraji určených především uživatelům ohroženým sociální exkluzí v důsledku života v prostorově segregovaných lokalitách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.