GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.10.8 Velká Malahov

[Obec s rozšířenou působností: Horšovský Týn]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Venkovský dům

Poloha lokality v rámci obce

Centrum Náves

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Lokalita je součástí zástavby osady vzdálené 1,5 km od obce.
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí cca 20 metrů od domu.
Základní občanská vybavenost je vzdálena asi 30 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Zchátralé interiéry domu
Sociální zařízení je ve špatném stavu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Není zavedena teplá voda a plyn.
Voda z vlastní studny je ohřívána na kamnech.
Topí se tuhými palivy.
V jedné z hospodářských budov se nachází černá skládka.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Dům původně vlastnil pozemkový fond (obyvatelé neplatili nájemné). Na podzim 2005 ho odkoupil soukromník.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Romové žijí v obci již delší dobu. Kolem roku 1995 se sem přistěhovali „problémoví“ Romové z Plzně.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

254

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

55 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

17,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Několik obyvatel je zaměstnáno v drůbežárně. Většina je závislá na sociálních dávkách. Někteří si přivydělávají sběrem kovů v areálu bývalého družstva.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Výjimečně se vyskytují drobné krádeže a gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola
Celkový počet žáků: 71
Děti jsou do školy sváženy školní dodávkou.

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne (neplánuje se ani do budoucna)

Aktivity a projekty

Speciálně pedagogické centrum, které pracuje se zdravotně nebo sociokulturně handicapovanými dětmi.
Volnočasové aktivity nenabízejí z důvodu malé návštěvnosti v minulosti (dané tím, že většina žáků dojíždí z okolních obcí).
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány NNO ani jiné subjekty.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.