GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.10.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Osada v bývalém vojenském prostoru.
Jedná se o 6 bytovek po  6 bytech.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Osada stojí odloučená v lesích v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Silnice je zničená a neupravovaná.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí v několika rodinných domcích v sousedství.
Lokalita je zcela občansky nevybavena.
Základní služby se nacházejí v Osečné (cca 5 km od lokality).
V lokalitě je špatné autobusové spojení. Autobus jezdí pouze 3x denně ve všední dny, o víkendech nejezdí.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se lokálně tuhými palivy.

Vlastník nemovitosti

Jejich obyvatelé

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Objekty byly původně majetkem vojenských lesů. Po roce 1989 je odkoupil soukromý majitel. Byty v 6 bytovkách byly následně odkoupeny současnými obyvateli do osobního vlastnictví.
Někteří obyvatelé zde žijí dlouhodobě (již v 2. generaci). Od roku 2002 zde žijí Romové vystěhovaní z Mělníka po povodních.
Byty se nacházejí v neatraktivní lokalitě – není velká šance zde byt prodat a odstěhovat se jinam nebo získat jiný byt od obce.
Příležitostně některé byty směněny s obyvateli družstevních bytů ve Stráži pod Ralskem.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 834

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

46 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

18,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik obyvatel lokality je trvale zaměstnaných.
Někteří obyvatelé lokality příležitostně vykonávají práci „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 171

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %
Nejde o spádovou školu obce, ale je lépe položená z hlediska dostupnosti.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty


Organizují volnočasové aktivity (bezplatné kroužky, oddíl ochránců přírody, sbor Dráček).
Všichni dojíždějící využívají družinu.
Zajišťují odpolední doučování na 1. stupni.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa, příp. poradce v Mimoni)

Aktivity a projekty

Vyvíjí programy na rekonstrukci a využití objektů bývalého vojenského prostoru Ralsko. Zaměřeno na vytvoření infrastruktury, vybudování komunikací, inženýrských sítí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
MMR (na rekonstrukci bývalého vojského prostoru Ralsko)
Neúspěšně žádány dotace z libereckého kraje na projekt pro hospodářsky slabé oblasti.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.