GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.30.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik domů rozesetých po centru města celkově od sebe dost vzdálených (nejedná se tedy o lokalitu v pravém slova smyslu)
V některých bydlí jen Romové.
Většinou se jedná o zchátralé staré domy 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v blízkém okolí.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Některým domům chybí okna či dveře.
V některých domech se vyskytuje plíseň, voda ve sklepě.
Střechy jsou ve špatném stavu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se lokálně na tuhá paliva.
V některých domech není k dispozici teplá voda. Některé rodiny si na vlastní náklady pořídily bojler.
V některých objektech chybí tekoucí voda. Obyvatelé si nabírají vodu ze sklepa.
Některé domácnosti mají odpojenou elektřinu z důvodu neplatičství. Dochází k nelegálním odběrům.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy / Obec
Domy v centru patří vesměs soukromým majitelům, kteří se snaží postupně romských nájemníky vystěhovávat a poté domy zrekonstruovat.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Romové se zde usazovali v několika vlnách. Několik rodin se zde usadilo již koncem 50. let. Začátkem 80. let se zde objevila velká vlna přistěhovalců z východního Slovenska. Mnoho Romů na počátku 90. let odešlo do bytů na sídlišti.
Několik lidí se v posledních letech přistěhovalo ze Slovenska.
Sociální mobilita byla zaznamenána u několika rodin.
Někteří obyvatelé lokality se přestěhovali do jiné sociálně vyloučení lokality.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

19 535

Odhad počtu romských obyvatel lokality

351 – 400

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Formy zabezpečení obživy

Někteří obyvatelé lokality jsou trvale zaměstnáni.
Někteří obyvatelé lokality jsou příležitostně zaměstnáváni.
Neformální ekonomika je zastoupena ve formě sběru železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.
Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

1 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Na škole provozuje Sdružení pro podporu integrace o.s. doučování a částečně i vzdělávání předškolních dětí.
Provozují klub Školáček, který navštěvuje cca 25 dětí z lokality.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

1 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, základní škola
Celkový počet žáků: 197 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Realizují projekty „Integrace romské komunity“, „Prevence sociálně – patologických jevů“ a „Prevence kriminality“.
Ve Speciálním pedagogickém centru působí 1 sociální pracovnice.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Spolupracují s VCP „Budoucnost“ (pomoc žákům při výběru vhodného povolání).
Organizují volnočasové aktivity (12 kroužků: kytara, vaření, zpěv, kapela, sporty, angličtina, dramatický kroužek atd.). Kroužky navštěvuje cca 120 dětí (i děti z jiných škol). Kroužky jsou napojeny na vyučování, aby děti neodcházely domů. Z lokality se kroužků účastní cca 80 % dětí.
Pořádají dětské tábory.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MV ČR
MŠMT
Phare
IPVZ

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současnosti je připravován komunitní plán. Romská problematika v něm ale nemá být zohledněna.

Funkce romského poradce

Ano (kumulovaná funkce)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity (Dříve zde působil 1 TSP. Do budoucna ovšem s funkcí nepočítají.)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu (nikoli ale v sociální oblasti).

Nestátní neziskové organizace

Sdružení pro podporu integrace, o. s.
Podměstí 2161

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s jednou místní školou realizují projekt „Školáček“.
Zajišťují odpolední doučování (každý všední den kromě pátku, 13:00 – 17:00). K doučování využívají 11 dobrovolníků z řad středoškolských studentů.
Zajišťují terénní sociální práci zaměřenou na děti.
Organizují volnočasové aktivity (sportovní aktivity).
Financování:
Informace nezjištěna

K-centrum
Chelčického nám. 202

Aktivity a projekty:
Nízkoprahové zařízení pro osoby v kontaktu s drogou a pro ty, kteří hledají pomoc v aktuální krizi. V praxi mají okolo 8 – 10 klientů.
Financování:
Informace nezjištěna

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří (VCP)
Masarykova 745

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Budoucnost“ zaměřený na žáky základních škol. Žákům je nabízena pomoc při volbě vhodného povolání. Je kladen důraz na zlepšení komunikace a na práci s PC. Po absolvování kurzu nastoupilo 15 romských dětí (ze všech žateckých lokalit) na učiliště.
Poskytují pracovní poradenství – projekt „Centrum pro nezaměstnané v Lounech“. Cílem je navržení vhodného pracovního uplatnění pro konkrétní nezaměstnané.
Realizují rekvalifikační kurzy „Pečovatel/ka“ (určený pro zájemce o práci v sociálních službách) a „Comeback“ (určený mladým lidem do 25 let se základním vzděláním; obory zednické práce, zámečnické práce a šička).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ.
Phare 2003

Jiný subjekt

Selli, s. r. o.
Masarykova 745

Aktivity a projekty:
Realizují projekty „Příprava na práci v Ústeckém kraji“, „Návrat do práce – Ústecký kraj“ aj.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
Phare