GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.4.6 Jáchymov

[Obec s rozšířenou působností: Ostrov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Asi 10 historických domů v horní části náměstí
Byty 3. a 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v okolních domech.
Základní občanská vybavenost je dobrá, v dosahu 5 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Špatný
Stav většiny historických budov na náměstí je katastrofální.
Dlouhodobě nebyly udržovány. Obyvatelé nadále přispívají k jejich devastaci. Některé jsou zcela „vybydlené“.

Vybavenost domu/ů

Velká část standardní výbavy chybí
Voda i elektřina je ve zhruba třetině domů obývaných Romy odpojená z důvodu neplatičství, topí se tuhými palivy. Mezi rozvalinami domů se hromadí odpadky.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Většina domů je soukromých. U některých není jasný vlastník (celkem 6 takových domů, ve 3 z nich bydlí Romové, často nehlášení - bez trvalého pobytu).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a “přirozeného” sestěhovávání
Romové v lokalitě bydleli již před rokem 1989. V současnosti bydlí především v soukromých domech. Neplatiči z městských bytů byli vystěhováni do ubytovny v Ostrově.
Zvláště během sezóny přijíždějí do lokality ve větší míře příbuzní ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 236

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

17,1 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, někteří příležitostně pracují „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem šrotu, dovozem a prodejem bazarového zboží z Německa, v sezóně sběrem lesních plodů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě je ve větší míře provozována prostituce (přímo před MÚ, ženy dojíždějí také do jiných měst). Ojediněle se vyskytují krádeže, prodej a konzumace drog, gamblerství (od ledna 2006 MÚ zakázal hrací automaty) a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

45 % Za poslední 3 roky bylo z místní ZŠ přeřazeno 13 žáků do školy se speciálním vzděláváním. Dalších 5 na přeřazení navrhují.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 132

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Děti z lokality nechodí ani do mateřské školky. Při příchodu do školy postrádají základní návyky.

Aktivity a projekty

Na škole donedávna působil na poloviční úvazek asistent pedagoga. Funkce byla zrušena z finančních důvodů.
Od května 2006 je realizován projekt „Orientace žáků ze sociálně slabých rodin ve společnosti“ (na 24 měsíců) – zahrnuje besedy, dovybavení školy a tzv. zkušební byt (děti si zde osvojí běžné dovednosti a zásady zdravého životního stylu).
Volnočasové aktivity – každý rok začínají 4 kroužky (keramika, tanec, kytara, sport), už v lednu končí pro nezájem dětí (zpočátku chodí všechny děti, pak už nikdo).
Doučování zajišťují učitelé individuálně podle potřeby.
V letošním roce podávají projekt „Komunitní škola“ – zahrnuje vznik komunitního centra, kurzy pro dospělé, volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají (v současnosti jeden projekt realizují, druhý podávají).
„Droga u nás nemá šanci“ – projekt primární protidrogové prevence 2004/2005 (financováno MŠMT ).

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Ostrov)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické programy.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Obecní úřad obce Boží Dar

Aktivity a projekty:
Působí zde 1 TSP (zajíždí do několika lokalit v širším regionu).
Financování:
Rada vlády pro záležitosti romské komunity