GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.4.7 Kraslice

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva vchody třípatrového panelového domu (24 bytů)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Na okraji města, při výpadovce do Německa

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v okolních domech.
Základní občanská vybavenost je dobrá, dostupná 5 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Solidní
Majitel neinvestuje do oprav a údržby, takže se stav postupně zhoršuje. Na chodbách je nepořádek, nefunguje elektřina.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Voda je odpojená již přes půl roku, protože majitel neplatil vodárnám za odběry. Do domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Podnikatel vlastní v regionu více podobných domů. Tento koupil v roce 2001 a začal do něj stěhovat romské rodiny ze Sokolova.
Původní nájemníci, začali dům postupně opouštět. Do uvolněných bytů podnikatel stěhuje další Romy.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (aby bylo zajištěno placení nájmů).
V některých případech je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Vznik za spolupráce města Sokolov, soukromých podnikatelů a romské poradkyně. Lokalita je nestabilní, lidé v ní se neustále mění podle toho jak dlouho jsou schopní platit vysoký nájem. Pokud ne, migrují do okolních obcí (Tisová, Sokolov aj.).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

7 155

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 - 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,1 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na dávkách, někteří pracují příležitostně „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem šrotu či dovozem a následným prodejem bazarového zboží z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje prostituce (ženy nestojí na ulici, ale pracují v klubech). Vážným problémem je gamblerství. Ojediněle se vyskytuje narkomanie.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 – 40 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 490

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity – PC, sportovní a výtvarný kroužek, sborový zpět (romské děti je využívají spíše méně).

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenost zatím nemají. O projektu neuvažují ani do budoucna.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Zvláštní škola, Pomocná škola
Celkový počet žáků: 61

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Individuální přístup, návštěvy v rodinách.
Funkce asistenta pedagoga zrušena, nyní ji neoficiálně vykonává asistentka pro zdravotně postižené.
Účast na projektu Nové školy o. p. s. Romano Suno (literární soutěž pro děti píšící romsky).
Volnočasové aktivity (10 zájmových kroužků, jednorázové aktivity) – využíváno cca 25 romskými dětmi.
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají (v současnosti jsou partnery v právě podaném projektu na OP RLZ „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální“). Kvůli náročnosti vedení projektů budou i do budoucna jen partnery.
V minulosti menší projekty na drogovou prevenci financované z prostředků KÚ.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Dům dětí a mládeže Kraslice
Aktivity a projekty:
Nízkoprahové centrum
Volnočasové aktivity (kroužky, jednorázové aktivity – nabídku se snaží sladit se školami, aby se aktivity nepřekrývaly)
Tábory
Financování:
Necítí potřebu čerpat prostředky z ESF. Mají údajně dostatek financí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají. Město má dluhy, nechce realizovat projekty, na kterých je třeba finanční spoluúčasti.
Důvodem je nejistota, že peníze dostanou zpět.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Sokolov

Aktivity a projekty:
2 TSP s hlavním působištěm v Sokolově, jejich činnost přímo v lokalitě není nijak výrazná.
Financování:
O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají rozsáhlé.

Evangelický sbor
Žižkova 1161

Aktivity a projekty:
Od podzimu 2005 působí přímo v lokalitě, kde si pronajali prostory prádelny panelového domu.
Volnočasové aktivity (hry, promítání filmů, křesťanská výchova)
Komunikace mezi minoritou a majoritou
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty