GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.8.9.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva sousedící rodinné domy

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostředním sousedství, přičemž vztahy s ostatními obyvateli jsou špatné.
Většina základní občanské vybavenosti je v dosahu cca 5 – 15 minut pěšky.

Stav domu/ů

Solidní
Některá okna a dveře jsou rozbité.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Jeden dům má připojenou vodu a vybudovanou koupelnu. Je připojen na ústřední topení.
Druhý dům koupelnu nemá. K dispozici je pouze suché WC. Topí se zde kamny na tuhá paliva (V jedné místnosti není k dispozici žádné vytápění.).
Do domů není zaveden plyn.
V minulosti zde došlo k odpojení elektřiny z důvodu neplatičství.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality / Obec
Jeden dům je ve vlastnictví města. To se potýká s neplacením nájemného ze strany jeho obyvatel. Ani přesto město nehodlá zavádět institut zvláštního příjemce.
Druhý dům byl poskytnut na bezúročnou půjčku jeho obyvatelům.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Tato lokalita je jednou z lokalit, kam byli přestěhováni Romové z bývalé kolonie u sv. Anny v Prostějově.
Obyvatelé lokality jsou vázáni pětiletou lhůtou, během níž nesmí dům, který jim byl zakoupen městem, prodat (pokud budou během této doby plnit veškeré smluvní povinnosti a udržovat dům v dobrém stavu, přejde do jejich soukromého vlastnictví).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

47 165

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

44 %

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Žije zde jen několik mužů v produktivním věku.
Někteří příležitostně pracují, většinou však „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Žádné problémové jevy nebyly v této lokalitě zaznamenány.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 250

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují řadu volnočasových aktivit, kterých se ovšem děti z lokality neúčastní.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (Funkci od roku 2003 zastává na částečný úvazek kurátor pro mládež do 15 let).

Aktivity a projekty

Sociální odbor spolupracuje se sdružením Archa při realizaci volnočasových aktivit.
V letech 2001 – 2003 při městě fungovala pracovní skupina, která řešila problematiku převážně romské kolonie u sv. Anny. Po té, co z pohledu města došlo k vyřešení problémů, pracovní skupina byla rozpuštěna.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Archa
Plumlovská 68

Aktivity a projekty:
Zajišťují TSP v prostějovských lokalitách i ve vybraných okolních obcích.
Poskytují sociálně právní a zdravotní poradenství (očkování dětí, spolupráce se zdravotními středisky).
Organizují volnočasové aktivity pro mládež (prevence kriminality).
Dohlížejí nad včasným placením záloh za služby (inkaso, odvoz odpadků) a pohledávek, pravidelnou docházkou dětí do škol apod.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
V současnosti nezískali od města dotace na činnost, TSP tedy pokračuje v omezené míře na bázi dobrovolnictví.

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Nemá ve městě stálou kancelář

Aktivity a projekty:
Působí zde 1 TSP, který zajíždí do několika lokalit na Prostějovsku.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity (program Předcházení sociálnímu vyloučení pro rok 2006).

Drom
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.